Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Ủy ban nhân dân

Tin: ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG NINH DIÊM HỌP PHIÊN THỨ BA

Tin: ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG NINH DIÊM HỌP PHIÊN THỨ BA
Kết luận tại phiên họp, đồng chí chủ trì đề nghị các thành viên của UBBC phường phải bám sát các quy định và chức năng nhiệm vụ được giao để tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình đảm bảo thời gian theo luật định và những nội dung quan trọng đã được thảo luận tại phiên họp, đặc biệt là các mốc thời gian đã được ấn định, nhất là công tác tổ chức để ứng cử viên đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử theo luật định.

Chiều ngày 26/4/2021, Ủy ban bầu cử phường Ninh Diêm đã tổ chức phiên họp thứ ba để triển khai một số nhiệm vụ quan trong liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Phước Nghĩa, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường- Chủ tịch UBBC phường chủ trì phiên họp; cùng các đồng chí là thành viên Ủy ban bầu cử phường và trưởng các tiểu ban.

Tại phiên họp, Ủy ban bầu cử phường đã nghe các tiểu ban báo cáo về tiến độ triển khai các bước công việc theo mốc thời gian luật định liên quan đến công tác bầu cử trong thời gian qua; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ủy ban bầu cử đã triển khai, thực hiện; Ban Thường trực UBMTTQVN phường thông báo về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3; dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Ninh Diêm nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị bầu cử theo luật định, cụ thể có 34 ứng cử viên được phân bổ về 05 đơn vị bầu cử để bầu bầu 21 đại biểu (trong đó 3 đơn vị bầu 5 đại biểu, 2 đơn vị bầu 3 đại biểu)

Các thành viên của Ủy ban bầu cử phường đã thảo luận và thống nhất cao với dự thảo của Thường trực của Ủy ban bầu cử phường về danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND phường theo 05 đơn vị bầu cử trên địa bàn phường. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử phường và một số nội dung công tác cần triển khai theo thẩm quyền luật định.

 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn phường. (chậm nhất ngày 28/4/2021). 

Kết luận tại phiên họp, đồng chí chủ trì đề nghị các thành viên của UBBC phường phải bám sát các quy định và chức năng nhiệm vụ được giao để tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình đảm bảo thời gian theo luật định và những nội dung quan trọng đã được thảo luận tại phiên họp, đặc biệt là các mốc thời gian đã được ấn định, nhất là công tác tổ chức để ứng cử viên đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử theo luật định.

UBBC đề nghị Đài truyền thanh phường và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội cần tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 để người dân hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân; nắm bắt tình hình, diễn biến ở từng địa bàn tổ dân phố để kịp thời ứng phó, xử lý được mọi tình uống có thể xẩy ra nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Ninh Diêm thành công tốt đẹp.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/27/2021 1:51:56 AM

 
 
Thiết kế website        
 
 
 
^ Về đầu trang