Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Hội Liên hiệp phụ nữ

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng Nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội”, đồng thời tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trong năm năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Khánh Hòa, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Khánh Hòa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội và địa phương tổ chức; ngày càng khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV có ý nghĩa quan trọng, đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khóa XIII; góp ý, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phần thứ nhất KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV I. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG - Hội LHPN tỉnh đã chọn Hội LHPN phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh làm đơn vị chỉ đạo điểm cấp cơ sở của tỉnh. Từ công tác nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, công tác tuyên truyền được tăng cường, ngày 03/3/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ phường Cam Lộc được tổ chức thành công tốt đẹp. - Sau Đại hội đơn vị điểm cấp cở sở tổ chức thành công, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời chỉ đạo, định hướng; cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, tạo điều kiện, 100% Hội LHPN các xã, phường, thị trấn và tương đương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhìn chung, Hội LHPN Phụ nữ cấp cơ sở đã bám sát Điều lệ Hội, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy trình và mang lại kết quả cao, tạo không khí phấn khởi trong toàn thể hội viên. Đại hội cấp cơ sở đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ. 2 - Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được các cơ sở Hội tập trung triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội, trưng bày các hình ảnh nổi bật về hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, giới thiệu các mô hình hiệu quả, các cá nhân điển hình, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương do chị em phụ nữ làm ra. Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, trên các trục đường chính và xung quanh nơi diễn ra Đại hội; phối hợp với cán bộ văn hóa - thông tin cơ sở, Đài Phát thanh, trang thông tin điện tử cấp huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và đưa tin tuyên truyền về Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn có sự đầu tư, chuẩn bị tốt báo cáo đánh giá công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 sát với thực tế, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. - Công tác chuẩn bị nhân sự bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội LHPN cấp xã được Hội LHPN cấp huyện và Đảng ủy cấp xã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, dân chủ, công khai và thực hiện đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Qua Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ số lượng, đúng thành phần cơ cấu, đạt chuẩn chức danh và đảm bảo tính kế thừa. II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG - Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chọn Hội LHPN huyện Khánh Sơn làm đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện. Sau đánh giá rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Khánh Sơn, dưới sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố đã hoàn tất công tác nhân sự và nội dung Đại hội của cấp mình. Dự kiến đến ngày 10/11/2021, 100% Hội LHPN cấp huyện và tương đương tổ chức thành công Đại hội; trong đó, có 09 đơn vị cấp huyện và 05 đơn vị trực thuộc (Hội Phụ nữ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa). - Đại hội được tổ chức trong không khí trang trọng và đúng quy định. Trong thời gian diễn ra Đại hội, nhiều hoạt động tuyên truyền cho Đại hội Phụ nữ cấp huyện được các phương tiện truyền thông đưa tin. Nhiều gương điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân trong phong trào Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 được biểu dương, khen thưởng, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Hội Phụ nữ cũng như đóng góp cả các tầng lớp phụ nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội tại địa phương. - Các đại biểu tham dự Đại hội là những cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào phụ nữ được bầu từ Đại hội Phụ nữ cơ sở đã thể hiện tốt trách nhiệm và vai trò của người đại biểu. Các chị đã tham gia nhiệt tình trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên cũng như tập trung nghiên cứu góp ý xây dựng các chỉ tiêu Nghị quyết sát với tình hình và nhu cầu của hội viên, phụ nữ ở địa phương. - Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 cơ bản đã đánh giá đúng thực chất phong trào; từ đó xác định được phương hướng, mục tiêu cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua báo cáo, Đại hội đã xác định các chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ kinh tế - chính trị mà Đại hội Đảng bộ địa phương đã đề ra. 3 - Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội LHPN cấp huyện được Hội LHPN tỉnh và Cấp ủy cùng cấp quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, dân chủ, công khai và thực hiện đúng quy trình nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao tại Đại hội. Đội ngũ Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chức danh, có kế thừa và đúng thành phần cơ cấu. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Hướng dẫn số 47/HDĐCT ngày 18/9/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 3949-CV/TU ngày 02/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch số 284 KH/BTV ngày 22/10/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa hoàn tất các công việc và triển khai các bước để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 1. Công tác chuẩn bị nội dung Đại hội - Xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã gửi Ủy viên Ban Chấp hành, Hội LHPN cấp huyện và tương đương, Hội LHPN cấp cơ sở và tương đương; các ban, ngành liên quan góp ý. - Xây dựng Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và lấy ý kiến của Ủy viên Ban Chấp hành. - Tổng hợp, biên tập các báo cáo tham luận tại Đại hội. - Tổ chức các cuộc họp Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội; từng Tiểu ban có sự phân công công việc cụ thể cho các thành viên. - Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban liên quan về một số nội dung chuẩn bị Đại hội. - Đề xuất Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cho 4 chị; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021: Gồm: 8 tập thể và 10 cá nhân. 2. Công tác chuẩn bị nhân sự - Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban hậu cần - lễ tân khánh tiết phục vụ Đại hội. - Xây dựng Phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. 4 - Tổ chức các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để thực hiện quy trình 05 bước giới thiệu nhân sự tái cử và lần đầu tham gia ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh khóa XIV. - Xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT ngày 18/09/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành: 33 Chị (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, giảm 02 Chị); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ: 11 Chị; các chức danh chủ chốt: 03 chị (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch). - Xây dựng Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026: 250 đại biểu chính thức. - Xây dựng Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 13 chị. 3. Công tác tuyên truyền - Xây dựng Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV. - Thực hiện phóng sự đánh giá kết quả 05 năm thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh. - Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự, chuyên mục phát sóng từ nay đến Đại hội. - Phối hợp Báo Khánh Hòa đưa tin các hoạt động Hội, gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, phong trào Phụ nữ toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua; thực hiện chuyên trang, chuyên mục. 4. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Khánh Hòa đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, trong đó có công trình thi đua “Thắp sáng tương lai”, xây 50 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao 1.000 suất học bổng (mỗi suất từ 500.000 đồng trở lên) cho học sinh học giỏi vượt khó. 5. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội - Thời gian: Dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày từ ngày 22 đến ngày 23/11/2021 - Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa - Nhà khách tỉnh Khánh Hòa 6. Số lượng Đại biểu Đại biểu chính thức: 250 đại biểu; Đại biểu mời: 120 đại biểu Phần thứ hai KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2016 - 2021 I. KẾT QUẢ PHONG TRÀO PHỤ NỮ 1. Trong lĩnh vực chính trị: phụ nữ ngày càng ý thức được quyền và trách nhiệm công dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia đóng góp ý 5 kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tham gia các buổi đối thoại với người đứng đầu các cấp, các buổi tiếp xúc cử tri, vận động và hăng hái tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn tỉnh hiện có 1/7 nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV (14,29%), nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh là 9/54 đại biểu (đạt 16,67%); nữ đại biểu HĐND cấp huyện là 66/304 đại biểu (đạt 21,71%) và cấp xã 974/3.604 đại biểu (đạt 27,03%). Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, cán bộ nữ trong Ban Thường vụ và cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 cao hơn so với nhiệm kỳ trước1 . Các chị đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể về tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của địa phương. Đội ngũ nữ công chức, viên chức luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện, trau dồi đạo đức, văn hóa công vụ, tận tâm phục vụ nhân dân, mang lại hiệu quả cao trong công việc. 2. Trong lĩnh vực kinh tế: với 45,6% là lực lượng lao động nữ trong nền kinh tế của tỉnh, phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò làm chủ, tham gia và có nhiều đóng góp to lớn vào nền kinh tế của tỉnh. Trong những năm qua, với lợi thế biển, đảo, cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ - du lịch và công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, trong đó chú trọng thực hiện mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Số lao động trong ngành dịch vụ - du lịch và công nghiệp ngày càng tăng, trong đó lực lượng lao động nữ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng lao động nữ đã tích cực, chủ động tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và làm chủ các loại hình dịch vụ mới, quy trình sản xuất kinh doanh, quảng bá và giới thiệu hình ảnh du lịch Khánh Hòa văn minh, thân thiện đến du khách trong nước và quốc tế, từ đó tăng doanh thu du lịch của tỉnh bình quân 5%/năm và góp phần tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,1% năm. Đối với ngành nông nghiệp, trước sự chuyển dịch của kinh tế nông thôn theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới; trồng trọt ổn định, mô hình chăn nuôi công nghệ cao phát triển. Phụ nữ đã phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia phát triển những cây trồng, vật nuôi có thế mạnh tại địa phương, tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị của nông sản, đóng góp đáng kể vào việc thay đổi diện mạo vùng nông thôn cũng như thực hiện hiệu quả phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đời sống vật chất và tinh thần của hầu hết phụ nữ ở các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Đội ngũ doanh nhân nữ và nữ tiểu thương luôn khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, có bản lĩnh vững vàng, năng động, sáng tạo, nhạy bén, kiên trì vượt qua khó khăn thách thức, phát triển sản xuất gắn với đạo đức kinh doanh, dịch vụ, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, kết nối, tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp phần mang lại lợi ích kinh tế cho bản thân, gia đình và góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. 1Nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 7 nữ/50 ủy viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (đạt 14%); cấp huyện có 58 nữ/309 Ủy viên Ban Chấp hành (đạt 19%), có 16 nữ/89 Ủy viên Ban Thường vụ (chiếm 18%), 02 nữ là Phó Bí thư; cấp xã có 550 nữ/1.826 Ủy viên Ban Chấp hành (đạt 30%), 91 nữ/567 ủy viên Ban Thường vụ (đạt16%); có 28 nữ Bí thư, 44 nữ Phó Bí thư. 6 3. Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: chiếm 75,1% trên tổng số cán bộ, giáo viên của toàn ngành, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, giáo viênngành giáo dục luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực đổi mới nội dung,phương pháp quản lý, giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu, tạo nên diện mạo và động lực mới cho sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, góp phần nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 50,82%. Trong 5 năm qua, đã có 10 nữ nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, có 01 nhà giáo vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam2 ; tỷ lệ nữ giáo viên giỏi, học sinh, sinh viên nữ đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi quốc gia trong các trường học ngày càng tăng. 4. Trong lĩnh vực Y tế, cùng với sự phát triển vượt bậc của y học, sức khỏe của phụ nữ tiếp tục được cải thiện, tuổi thọ trung bình đạt 76,3 tuổi. Chị em phụ nữ được tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình ngày càng thường xuyên. Các chính sách mới về bảo hiểm y tế, thai sản, dịch vụ y tế chất lượng cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chiếm tỷ lệ 63% lực lượng lao động toàn ngành, phụ nữ ngành y tế hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với phương châm “Lương y như từ mẫu”, cùng với tiến bộ của y học, chị em có cơ hội tiếp cận kiến thức, chủ động nghiên cứu, tích cực tiếp cận kỹ thuật mới,đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nữ cán bộ nhân viên ngành y đã nêu gương sáng về tinh thần kiên cường, tận tụy, hết mình trên tuyến đầu chống dịch, tất cả vì sức khỏe Nhân dân, quyết tâm cùng các cấp, các ngành chiến thắng dịch bệnh. 5. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng tập thể, cá nhân kiểu mẫu; bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ đặc biệt là du lịch cộng đồng, phát triển các loại hình du lịch ở nông thôn gắn với nông nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái theo hướng đa dạng, bền vững; khai thác có hiệu quả các giá trị du lịch độc đáo gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Khánh Hòa, phụ nữ Khánh Hòa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng thu hút đông đảo phụ nữtham gia, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh3 .Cuộc vận động “Mỗi phụ nữ chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp”, hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” đã thu hút tất cả các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, 2Bà Phan Thị Sen, Trưởng phòng Dạy thực hành, Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng năm 2018. 3Tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 35,5% dân số; 36,2% hộ gia đình đạt tiêu chí Gia đình thể thao. 7 nâng cao sức khỏe cho chị em. Đội ngũ nữ văn nghệ sỹ, nữ nhà báo, nhà văn đã đóng góp tài năng, trí tuệ, sáng tácnhiều đề tài hay, nhiều tác phẩm, bài viết có giá trị, thể hiện được vai trò trong việc nắm bắt, hình thành và định hướng dư luận xã hội, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp phát triển văn hóa, văn nghệ tỉnh nhà. Các nữ vận động viên kiên trì, bền bỉ rèn luyện, tham gia thi đấu thể thao, đạt nhiều huy chương các loại ở các đấu trường trong nước và khu vực. 6. Trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, các nhà khoa học nữ đã nỗ lực, cố gắng vươn lên vừa để tự khẳng định mình, vừa đóng góp trí tuệ cho đất nước. Nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học do nữ làm chủ nhiệm được ứng dụng vào các hoạt động khoa học, công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 5 năm qua, có 15 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh do các nhà khoa học nữ chủ trì thực hiện. Các đề tài sau khi nghiệm thu đều đưa vào ứng dụng và có tính thực tiễn cao; có 02 đề tài do nhà khoa học nữ chủ trì vừa được Hội đồng KH&CN xem xét đánh giá và đề xuất UBND tỉnh tặng giải thưởng khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2 năm 20214 . 7. Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tích cực, chủ động tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; là hậu phương vững chắc cho các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụbảo vệTổ quốc. Phụ nữ các xã, phường biểnđã từng bước chuyển biến nhận thức, nâng cao về trình độ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phụ nữ lực lượng vũ trang luôn phát huy truyền thống “Trung với nước, hiếu với dân”, các chị luôn tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua5 , nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm trong các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân,tạo thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 8. Phụ nữ trên các lĩnh vực khác: đại bộ phận nữ thanh niên hăng hái học tập, lao động, sản xuất, xung kích, đi đầu trong phong trào thi đua, sáng tạo, khởi nghiệp và tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Lao động nữ làm việc tại các công ty, các doanh nghiệp được tạo điều kiện về môi trường làm việc tốt, được chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng; các chị đã tích cực tham gia phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề, làm chủ bản thân cả trong công việc, gia đình và xã hội. Phụ nữ cao tuổi thực hiện phương châm“Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, là chỗ dựa tinh thần, giữ gìn nề nếp, truyền thống gia đình và làm gương cho con cháu. Phụ nữ tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, thực hiện 4 Giải B đối với Công trình nghiên cứu khoa học: Văn học dân gian Khánh Hòa của ThS. Lê Kh ánh Mai - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và giải khuyến khích đối với Công trình nghiên cứu khoa học: Lịch sử giáo dục cách mạng ở Khánh Hòa giai đoạn 1945-1975 của TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Hội Lịch sử tỉnh. 5 “Phụ nữ quân đội đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Phụ nữ công an Khánh Hòa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”;“Phụ nữ BĐBP Khánh Hòa với hoạt động nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Phụ nữ BĐBP Khánh Hòa hành động vì trẻ vị thành niên và phụ nữ yếu thế” 8 sống“Tốt đời, đẹp đạo”, lan tỏa giá trị đạo đức và tinh thần bác ái trong cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, phát triển sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm cũ, giữ gìn và trao truyền giá trị văn hóa của dân tộc. Nhóm phụ nữ yếu thế, dễ tổn thương, phụ nữ khuyết tật luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, tự tin hòa nhập cộng đồng. Không chỉ tích cực tham gia vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên trong gia đình. Các chị luôn tích cực giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam, chăm lo nuôi dạy con cái, tạo nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước. Có thể khẳng định, năm năm qua, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thốngphụ nữ Việt Nam, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực học tập nâng cao trình độ, năng lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc; nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống xã hội; phấn đấu trở thành người phụ nữ có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu trong thời kỳ đổi mới. Mặc dù có nhiều đóng góp hiệu quả vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, tuy nhiên trên thực tế, những ảnh hưởng của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, một số mặt về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, việc làm, thu nhập, sức khỏe, an toàn của phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận phụ nữ còn khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động rất lớn đến nhóm phụ nữ làm việc trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ, phụ nữ nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật. Môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em có mặt chưa đảm bảo, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em vẫn diễn ra. Phong trào phụ nữ chưa thực sự đồng đều giữa các lĩnh vực, đối tượng, vùng miền; có lúc, có nơi, phong trào chưa bắt kịp nhu cầu của phụ nữ và yêu cầu hội nhập, phát triển của xã hội; chưa khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của một bộ phận phụ nữ, nhất là phụ nữ có tầm ảnh hưởng, phụ nữ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Một bộ phận phụ nữ chưa mạnh dạn tham gia vào quá trình quản lý xã hội và cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi; vẫn còn một bộ phận phụ nữ nhận thức, hiểu biết về pháp luật, về quyền và nghĩa vụ công dân còn hạn chế, một bộ phận ít quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ; định kiến giới và khoảng cách giới ở một số đối tượng, vùng miền vẫn còn tồn tại. II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua, hai cuộc vận động, hai khâu đột phá đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng. Các cấp Hội bám sát và vận dụng sáng tạo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và địa phương phát 9 động6 , thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, đạt được nhiều kết quả, mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Nội dung thi đua ngày càng thiết thực, hàng năm có chủ đề riêng và các đợt thi đua đặc biệt đã khẳng định những nét riêng của tổ chức Hội, gắn với lợi ích hợp pháp, chính đáng, nhu cầu, nguyện vọng thiết thân của hội viên, phụ nữ và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Bên cạnh đó, các cấp Hội chú trọng phát động các đợt thi đua ngắn hạn, đợt thi đua đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, sự kiện lớn của đất nước, của Hội, của địa phương, giải quyết những vẫn đề thực tiễn của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, tạo ra hiệu ứng và sự lan tỏa sâu rộng7 . Điểm mới, điểm sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động của nhiệm kỳ này là có sự phân công, phân cấp trong triển khai thực hiện, qua đó đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội. Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa chủ động, vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo củaTrung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc tổ chức chú trọng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa đến các đối tượng phụnữ trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Trên cơ sở định hướng các nội dung cơ bản của phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiều đơn vị đã chủ động, lựa chọn, quyết định, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với từng đối tượng hội viên, phụ nữ và vấn đề đang đặt ra; chủ động lựa chọn các phần việc, hoạt động cụ thể gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động đã đi vào thực chất, phát huy được tính chủ động của các cấp Hội, sự tự nguyện của hội viên, phụ nữ. Công tác biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về điển hình tiên tiến đã kịp thời động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các hình thức biểu dương, tuyên truyền ngày càng đa dạng8 . Có thể nói, những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh 05 năm qua đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đến nay, bảy nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Kết quả đó được thể hiện toàn diện trên các mặt sau: 1.Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả thiết thực 1.1.Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng Các cấp Hội ngày càng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tăng cường truyền thông theo đối tượng hội viên, phụ nữ và phát huy vai trò của truyền thông hiện đại,đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, qua đó góp phần nâng cao trình độ nhiều mặt cho phụ nữ. Nội dung tuyên truyền phong phú, bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, các vấn đề thời sự, về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước,về truyền thống lịch sử, qua 6 Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” góp phần đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phầnthực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 7“Mừng quê hương đất nước đổi mới – Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”; “Phụ nữ Khánh Hòa làm theo Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ Khánh Hòa hướng về biển đảo quê hương”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Tiếp bước em đến trường”; “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn”; “Phụ nữ Khánh Hòa hướng về phụ nữ và trẻ em vùng biên giới, hải đảo”; “Tuần lễ tiết kiệm vì cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn”… 8 hội nghị biểu dương, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức khen thưởng định kỳ, tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất, khen chuyên đề. 10 đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tự hào với truyền thống phụ nữ Việt Nam; bồi dưỡng niềm tin trong các tầng lớp phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng như: sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, lồng ghép vào các buổi họp, hội nghị, giao lưu, hội thảo, hội thi; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được quan tâm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc đã tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ. Các cấp Hội đã tổ nhiều hoạt động quy mô, ý nghĩa đã động viên, khích lệ phụ nữ giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội từ cơ sở tới tỉnh đã tổ chức 2.300 hoạt động, trong đó cấp cơ sở đã tổ chức 2.055/1.490 hoạt động, thu hút 851.523 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia (đạt 138% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHPNKH nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra). Các hoạt động của Hội được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt chuỗi sự kiện“Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”, tuần lễ “Áo dài Việt Nam” và chương trình “Vì nụ cười phụ nữ” được các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tôn vinh giá trị truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Các hoạt động tuyên truyền biển đảo tiếp tục được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đặc biệt việc triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo,cụ thể và hiệu quả của các cấp Hội hỗ trợ các xã cũng như hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương ven biển, đảo 9 ; duy trì sinh hoạt định kỳ CLB “Phụ nữ hướng về biển đảo, “Phụ nữ hậu phương Trường Sa”, “Phụ nữ đảm đang hướng về Trường Sa”…đã thực sự mang lại hiệu quả, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh về vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ được các cấp Hội quan tâm thực hiện thông qua nhiều kênh10. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng thông qua tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức; chế độ thông tin báo cáo trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được thực hiện nghiêm túc; mạng lưới hội viên nòng cốt ngày càng phát triển, trên cơ sở đó, kịp thời định hướng, tuyên truyền và chủ động đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các gương điển hình, mô hình/cách làm hay được các cấp Hội chú trọng thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã có 3.623/1.603 gương điển hình phụ nữ, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực được tuyên truyền và nhân rộng(đạt226% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHPNKH nhiệm 9Duy trì hoạt động 02 CLB “Phụ nữ hướng về biển đảo”; “Phụ nữ hậu phương Trường Sa”, thành lập mới CLB “Phụ nữ đảm đang hướng về Trường Sa” (năm 2017); phối hợp tổ chức 05 đợt khám bệnh phát thuốc miễn phí; 145 buổi tuyên truyền Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống ma túy, mại dâm; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo; cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan…; tặng 11 tủ sách pháp luật, 3 chiếc máy khâu gia đình cho 3 xã đảo; 21 “Mái ấm biên cương”; 120 phương tiện sinh kế, 3.839 suất quà, 52 lá cờ Tổ quốc; 150 cây điều giống, 5000 cây keo giống; 06 con bò, 15 heo sinh sản; 565 suất học bổng, 5.000 quyển vở, 120 bộ sách giáo khoa, 1.100 cặp sách và đỡ đầu 6 em học sinh ; tặng 20 thùng phi đựng nước sinh hoạt, 130 áo phao, đèn pin cho ngư dân nghèo, con ngư dân nghèo học giỏi… với tổng số tiền gần 04 tỷ đồng. 10 Đội ngũ báo cáo viên, hội viên nòng cốt, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cuộc họp giao ban, công tác tuyên truyền miệng, công tác cơ sở, chế độ thông tin báo cáo... 11 kỳ 2016-2021 đề ra). Các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, đăng tải 3.748 tin/bài và 320 phóng sự gương điển hình phụ nữ, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng11. Riêng Hội LHPN tỉnh thường xuyên biên soạn, viết tin, bài về hoạt động Hội, phong trào phụ nữ trong tỉnh đăng tải trên 1.200 tin/bài trên trang Website của Hội LHPN tỉnh (từ cuối năm 2018 đến nay); phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 520 buổi phát thanh; 120 phóng sự chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống”... Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ vẫn chưa đều khắp đến các tầng lớp phụ nữ, kỹ năng tuyên truyền viên của một số Hội cơ sở còn hạn chế nên nội dung chưa sinh động, hấp dẫn. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phản ánh, báo cáo những tin “nóng”, những vấn đề bức xúc trong hội viên, phụ nữ ở một số Hội LHPN còn hạn chế, thiếu kịp thời; đội ngũ cán bộ Hội một số địa phương còn thiếu kỹ năng nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội. 1.2 Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh được tập trung chỉ đạo một cách đồng bộ, toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu hướng tới phần lớn của các chương trình, hoạt động Hội. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tập trung nâng cao nhận thức của phụ nữ về vai trò, vị trí của gia đình, các giá trị truyền thống, các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình; nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức làm cha mẹ, chăm sóc, giáo dục con ở tuổi vị thành niên; chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên, trẻ em gái vị thành niên... Đặc biệt, việc triển khai các chiến lược, chương trình, đề án12, chủ đề năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của hội viên, phụ nữ, cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Các mô hình CLB gia đình hạnh phúc, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, dịch vụ gia đình... được nhân rộng và phát huy hiệu quả13 . Các cấp Hội chủ động triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, các chủ đề hàng năm“An toàn vệ sinh thực phẩm”,“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” gắn với nội dung trọng tâm của Đề án: giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn, trẻ em bỏ học; phòng chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình 11Đài VTV9, VTC 16, VTV1, Đài PTTH Khánh Hòa, Website của Hội LHPN VN, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử địa phương và Đài truyền thanh cấp huyện. 12Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” của đề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020” 13 480 “Địa chỉ tin cậy” tai cộng đồng,147 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Phòng chống bạo lực gia đình”… 12 thực tế địa phương như tập huấn, truyền thông14 nhằm nâng caonhận thức của Nhân dân, hội viên phụ nữ góp phần xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đã tạo được điểm nhấn riêng của Hội. Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo lựa chọn nội dung và cách thức triển khai phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiệm kỳ vừa qua, 139/139 cơ sở Hội tổ chức 850 hoạt động15 thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh16 (đạt 121,4% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XIII và vượt 21,1% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐBPNTQ lần thứ XII) ;tiếp tục thành lập, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt 235 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 62“Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia Bảo hiểm y tế đạt hơn 93% (đạt 116,25% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHPNKH lần thứ XIII); xây dựng kế hoạch, biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ 2.954/2.740 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí cuộc vận động (đạt 107,1% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHPNKH và đạt 211% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHPNTQ), trong đó có 1.446/1.370 hộ được Hội giúp thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều (đạt 105,5% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHPNTQ). Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 179.859/219.097 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí (đạt 82,1%). Có thể nói, những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã xuất hiện các mô hình thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Với những kết quả trên tiếp tục khẳng địnhsự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ, thể hiện sự quyết tâm của các cấp Hội LHPN trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần cùng với tỉnh hoàn thành 56/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn giai đoạn 2016 - 2020. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, khắc phục bão lụt thiên tai, phòng chống dịch Covid-19 đã được các cấp Hội chủ động vận động, huy động sức người, sức của cho công tác phòng chống dịch và thiên tai;phát động và triển khai nhiều Chương trình, hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như Chương trình “Giọt sữa yêu thương”, “Rau xanh nghĩa tình”, may khẩu trang, cung cấp nước sát khuẩn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ, “đi chợ hộ” cho các hộ dân trong khu cách ly dân cư, khu phong tỏa, vận động người dân tiêm vacxin...17; Chủ động phòng chống thiên tai, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ hỗ trợ phụ nữ bị thiệt hại do mưa lũ trong tỉnh và tại các tỉnh miền Trung 14 Tổ chức 911 lớp tập huấn, truyền thông cho 94.460 cán bộ Hội, TTV, chi hội trưởng, ban chủ nhiệm các mô hình/CLB. Thành lập 01 Góc tư vấn hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững cấp tỉnh; 53 CLB “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ với an toàn thực phẩm”, “Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt”, “Can thiệp, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại”… 15 145 mô hình “PN tiết kiệm mua BHYT”, 73 công trình thắp sáng đường quê, 35 tuyến đường bê tông, 81 công trình nước sạch, nhà vệ sinh, đặt thùng rác, 94 công trình tự quản về vệ sinh môi trường,an ninh trật tự, an toàn giao thông, treo cờ tổ quốc, 01 công trình vui chơi, 421 tuyến đường hoa, xanh - sạch - đẹp, vận động nhân dân hiến 3.172m2 làm đường, dồn điền đổi thửa, khơi thông 8,5 tấn bùn, nạo vét 3,5km kênh mương... 16 Tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng 17 Chương trình “Rau xanh nghĩa tình” đã vận động, thu mua gần 146 tấn rau, củ quả các loại; Chương trình “Giọt sữa yêu thương” đã nhận được ủng hộ gần 2,1 tỉ đồng; duy trì và thành lập tổ “Phản ứng nhanh”, tổ “Phụ nữ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19” tại các chợ; tặng hơn 550.000 khẩu trang vải, khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn; hơn 230.000 chai nước sát khuẩn, phát 100.000 tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19; hơn 600.000 suất quà (gạo, mì tôm, bánh mì, trứng, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, đường, muối, cá hộp); nấu hơn 120.000 suất cơm và các loại nước dinh dưỡng cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch; gần 150.000 đơn “đi chợ hộ” cho dân. 13 khắc phục hậu quả thiên tai18 ổn định cuộc sống. Công tác nhân đạo từ thiện và đền ơn đáp nghĩa được các cấp Hội quan tâm, chủ động và triển khai thường xuyên, nhận được sự hưởng ứng của hội viên, phụ nữ, sự ủng hộ của cộng đồng, khẳng định vai trò kết nối của Hội trong các chương trình an sinh xã hội. Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội đã vận động hơn 21,520 tỷ đồng để thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; thăm hỏi các gia đình neo đơn, phụ nữ và trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương” tiếp tục đẩy mạnh với nhiều hình thức, các cấp Hội đã xây dựng mới 147 nhà và sửa chữa 144 nhà trao tặng cho 291 phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, cải thiện đời sống với tổng giá trị gần 18,6 tỷ đồng. 3. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường 3.1 Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy nội lực, tăng cường kết nối thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo của phụ nữ Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo, các cấp Hội tiếp tục phát động các phong trào trong các tầng lớp phụ nữ như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Trao phương tiện sinh kế”, “5 hội viên khá giúp 01 hội viên khó”… giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và đạt nhiều kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, với nguồn vốn trên 1.750 tỷ đồng (tăng 750% so với đầu nhiệm kỳ) mà các cấp Hội tín chấp, quản lý từ các Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đông Nam Á, Quỹ Tín dụng nhân dân, Ngày Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, vốn Quay vòng giảm nghèo… đã tạo điều kiện cho 65.838 lượt hội viên phụ nữ vay, phát triển kinh tế gia đình; duy trì các mô hình, hình thức tiết kiệm hiệu quả tại 983/983 chi Hội (đạt 100%) và 1.862/2.299 tổ Hội (đạt 81,3%). Hiện nay, toàn tỉnh có 1.731 tổ/nhóm tiết kiệm xoay vòng, 1.672 tổ tiết kiệm giúp nhau, 1.238 tổ TK&VV NHCSXH, 15.747 heo đất tiết kiệm…, có hơn 130.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm với số dư tiết kiệm hiện nay hơn 193,845 tỷ đồng. Các mô hình tiết kiệm không chỉ tạo cho các hội viên ý thức tiết kiệm, mà còn giúp cho các chị có được một nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế cho gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939), đã tạo được sự đột phá về thay đổi nhận thức, trao quyền chủ động, sáng tạo cho các cấp Hội; đổi mới các hoạt động như Cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” cấp tỉnh19 , diễn đàn “Phụ nữ Khánh Hòa khởi nghiệp và sáng tạo”, giao lưu “Phụ nữ Khánh Hòa khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, tọa đàm “Xây dựng ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”; tổ chức 115 lớp tập huấn cho 2.160 hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doah, các hoạt động liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại 20; hỗ trợ 18Tổng số tiền và hiện vật gần 5,7 tỉ đồng (2 tỉ tiền mặt và 132 tấn gạo;3.500 thùng mì tôm, cháo gói, lương khô;9.000 bánh chưng, bánh tét;1.300 thùng sữa tươi, nước suối, 2.900 bộquần áo, áo mưa;2.900 áo phao, 1.000 chăn mền). 19Từ năm 2018-2020, gần 113 ý tưởng, sản phẩm đã đăng ký tham gia; có 17 ý tưởng, sản phẩm tiêu biểu được trao giải; 20 Hội chợ “Nghề, Làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa”, Phiên chợ “Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp - kết nối sản phẩm OCOP”, Phiên chợ Truyền thông, Phiên chợ đêm, Hội chợ An toàn thực phẩm, Phiên chợ hàng Việt về nông thôn. 14 tiếp cận vốn 21 đã giúp cho hàng trăm hội viên phụ nữ đang và có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh (đạt 115,3% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHPNKH lần thứ XIII đề ra). Từ đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với hoạt động hỗ trợ vốn, các cấp Hội Phụ nữ còn quan tâm đến việc trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật và phương pháp sản xuất, phát triển kinh tế; tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ.Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội chủ động, tích cực phối hợp với Hội Nông dân, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường/Trung tâm dạy nghề, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…đã tư vấn, dạy nghề cho 27.591 chị và 27.467 chị được giới thiệu, tạo việc làm (đạt 100,10% chỉ tiêu Nghị quyết ĐHPNKH), góp phần vàosố lao động có việc làm tăng thêm hàng năm của tỉnh Khánh Hòa. Hội đã thành lập được 02 hợp tác xã nuôi dê Cam Phước Đông (Cam Ranh) và Hợp tác xã nông thôn mới Ninh Sim (Ninh Hòa), 20 tổ hợp tác với hơn 200 thành viên tham gia góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống cho hội viên, phụ nữ. Với sự chung tay của các cấp Hội và sự chủ động phối hợp với các ban ngành trong công tác giảm nghèo đa chiều, đến cuối nhiệm kỳ, Hội đã giúp cho 68.569 lượt hộ phụ nữ nghèo22 (đạt 111,25% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII đề ra); đã có 14.077 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, góp phần vào tỷ lệ giảm nghèo 1,5 - 2%/năm của tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020. 3.2 Các hoạt động và mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đa dạng, sáng tạo và hiệu quả. Công tác vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp Hội triển khai đồng bộ, rộng rãi gắn với các nội dung “3 sạch” đã thể hiện rõ nét thế mạnh, vai trò cũng như đóng góp thực chất của tổ chức Hội trong bảo vệ và tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn. Các cấp Hội tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn với nhiều mô hình, cách làm hay được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và huy động nguồn lực để triển khai nhân rộng tạo hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức các lễ phát động, tập huấn, truyền thông; tổ chức ra quân dọn vệ sinh nơi công cộng, khu vực bãi biển, thu gom, phân loại xử lý rác thải 23 ... Thành lập các mô hình điểm “Nói không với rác thải nhựa”24, các câu lạc bộ, mô hình25 phụ nữ thân thiện với môi trường... Các hoạt động của các cấp Hội đã góp phần nâng cao nhận thức của cán 21 Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (vốn giải quyết việc làm) và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Hội Phụ nữ các cấp đã giới thiệu cho 1.861 hội viên phụ nữ đang khởi sự kinh doanh và 16 thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác vay với số tiền 156,847 tỷ đồng; Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostbank) cho 123 chị vay tín chấp với số tiền 6,5 tỷ đồng. 22 Hội đã giúp 32.485 23 Tổ chức Lễ phát động Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, phong trào “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”, “Ngày thứ 7 sạch”... Thu gom xử lý 206.3 tấn rác thải, khơi thông 15.784 m cống rãnh, 64 hố ga, làm vệ sinh 852 giếng nước, phát quang trên 55.327km bụi rậm tại các trục đường giao thông, xung quanh nhà, khu dân cư, trồng và chăm sóc trên 4.972 cây xanh..., duy trì CLB, mô hình, các hoạt động “Hơi thở xanh”, “Bị nhựa ơi hãy rơi vào thùng rác”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; thành lập 13 CLB “Phụ nữ với môi trường biển”, “Phụ nữ với môi trường”, 05 tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải… 24 Tại đảo Trí Nguyên (thành phố Nha Trang), đảo Bình Ba (thành phố Cam Ranh), đảo Điệp Sơn (Vạn Ninh) 25 Mô hình“Giỏ nhựa đi chợ”, “Thân thiện với môi trường”,“Tiểu thương chợ Ninh Trung nói không với rác thải nhựa 1 lần”, “Khu dân cư môi trường”, “Nói không với rác thải nhựa”, “Nói không với túi nilon”... 15 bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhiều gương điển hình tiêu biểu làm tốt công tác bảo vệ môi trường được các cấp biểu dương, khen thưởng. Với vai trò là thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, cán bộ Hội các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm tích cực chủ động, tham gia có hiệu quả cùng với các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; tham gia phòng, chống và hỗ trợ hội viên phụ nữ và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. 4. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân 4.1 Nội dung phương thức hoạt động Hội không ngừng được đổi mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh a.Các cấp Hội hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ: Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”và tập trung thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”, các cấp Hội chủ độngđề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội tổ chức rà soát, nắm tình hình hội viên phụ nữ cơ sở, phân công thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp hỗ trợ công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, đảm bảo không có cơ sở Hội có tỷ lệ hội viên dưới 50%. Các cấp Hội chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tập trung nâng cao nhận thức và phát triển hội viên khu vực nông thôn, dân tộc thiểu số, nữ công nhân lao động và xây dựng các mô hình tập hợp hội viên phù hợp với đối tượng, nhu cầu của phụ nữ 26 . Điểm mới trong công tác tập hợp, thu hút hội viên nhiệm kỳ này là trên cơ sở kế thừa và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Phụ nữ mẫu, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã sửa đổi 5 tiêu chí của Chi hội Phụ nữ mẫu 27 để phù hợp hơn với tình hình thực tế, bổ sung 5 tiêu chí để nâng tầm từ Chi hội Phụ nữ mẫu lên Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu 28. Các Chi hội luôn bám sát các tiêu chí, chương trình hoạt động của Hội, có nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, hiệu quả nên đã huy động được sức sáng tạo của hội viên phụ nữ trong việc tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động,góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể về vận động, tập hợp hội viên được tăng cường, tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội đạt 73%. Phong trào “Dân vận khéo” được các cấp Hội hưởng ứng và triển khai đồng bộ thông qua việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, ngày càng sâu sát hội 26 Toàn tỉnh hiện có 235 câu lạc bộ, 1.827 tổ/nhóm với 29.466 thành viên; có 367/938 Chi hội Phụ nữ mẫu; 45/367 Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu; 286 Chi hội giúp 319 Chi hội; 19 cơ sở Hội tham gia hoạt động Hội cơ sở giúp Hội cơ sở. 27(1) Tổ chức sinh hoạt hội viên đảm bảo ít nhất được 3 tháng một lần; (2) Có mô hình hoặc hoạt động phù hợp để tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ trên địa bàn; (3) Xây dựng và phát huy tốt vai trò lực lượng hội viên nòng cốt; (4) Mỗi năm giúp từ 1 đến 2 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; (5) Xây dựng, phát hiện, biểu dương, tuyên truyền gương điển hình về người tốt, việc tốt hoặc việc làm có ý nghĩa trong hội viên phụ nữ. 28(1) Chủ động xây dựng Kế hoạch công tác định kỳ tháng, quý, năm của Chi hội; (2) Chủ động, thường xuyên, nắm tình hình địa bàn và hội viên, phụ nữ; (3) Chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi hội; (4) Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và Hội cấp trên; (5) Chủ động phối hợp với địa phương trong tổ chức hoạt động. 16 viên đã phát huy hiệu quả rõ rệt thông qua việc vận động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ. Với những nỗ lực trong chỉ đạo, hướng dẫn và sự linh hoạt, đa dạng trong tổ chức thực hiện, tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội ngày càng cao, đến nay toàn tỉnh phát triển 12.250 hội viên (đạt 102% so với chỉ tiêu Nghị quyết) nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 257.986 hội viên; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng hội viên nòng cốt với 42.294 hội viên, đạt tỷ lệ 20%29. Tỷ lệ thu hút hội viên tại địa bàn dân cư đạt 66% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, không có cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50%; tỷ lệ cơ sở Hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 100%, không cơ sở Hội hoàn thành nhiệm vụ. b. Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách Hội các cấp;tập trung cải cách lề lối, phương pháp làm việc Kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp theo hướng hiệu quả trong hoạt động, tinh gọn trong cơ cấu tổ chức, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. Hội LHPN tỉnh tiến hành sáp nhập các phòng ban chuyên môntheo đúng quy định từ 05 phòng ban xuống còn 03 phòng ban30. Các cấp Hội rà soát, phân công, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn của từng vị trí, chú trọng đến năng lực, trình độ và sở trường của từng cán bộ để sắp xếp cho phù hợp. Các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy bố trí nữ ứng cử một trong ba chức danh ở thôn, tổ dân phố; bố trí chi hội trưởng chi hội phụ nữ kiêm nhiệm thêm các chức danh nhằm tạo điều kiện để được hưởng thêm các nguồn thu hợp pháp, động viên tinh thần để các chị tham gia hoạt động Hội. Các cấp Hội từng bước áp dụng cải cách hành chính trong cơ quan chuyên trách như xử lý điều hành văn bản qua hệ thống E-ofice, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệmđảm bảo tinh thần tiết kiệm, thuận lợi, nhanh chóng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hệ thống Hội. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, đúng theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ, qui định của Hội. Hằng năm, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra 100%đơn vị Hội cấp huyện, xã và đơn vị trực thuộc; 100% Chi hội được kiểm tra các nội dung theo Điều lệ Hội. Qua công tác kiểm tra, các cấp Hộiđã nắm bắt những tồn tại, khó khăn, chỉ ra những việc chưa làm được, động viên nhắc nhở, nhằm tìm giải pháp để hoạt động Hội được tốt hơn. Đồng thời, kịp thời phát hiện những gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực; phổ biến các hoạt động hay, sáng tạo thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội. c. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh xác định khâu then chốt chính là ở việc nâng cao kiến thức, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, đây là yếu tố cơ bản để phát triển phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội 29 Trong đó, hội viên tại xã, phường, thị trấn là 211.981 hội viên, hội viên là đoàn viên công đoàn là 46.005 hội viên . 30 Thực hiện Quy định số 114-QĐ/TU ngày 04/02/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh, có 03 ban: Văn phòng - Ban xây dựng tổ chức Hội; Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp; Ban Gia đình Xã hội - Kinh tế. 17 vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với Trường Chính trị, Trung tâm chính trị cấp huyện, các Sở, ngành liên quan mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội chuyên trách các cấp góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa chức danh cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay31. Thông qua các hoạt động trên, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng tăng trưởng về số lượng và chất lượng, đạt chuẩn quy định về vị trí công tác32, nhiều cán bộ Hội được tham gia giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị góp phần thực hiện tốt Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2021. 4.2 Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, tham mưu, đề xuất chính sách ngày càng được phát huy và có chuyển biến rõ nét a. Các cấp Hội thể hiện vai trò nòng cốt vận động hội viên, phụ nữ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, các cấp Hội tổ chức cho hội viên, phụ nữ trực tiếp góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các văn bản, chương trình, Đề án phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh của địa phương. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của tổ chức Hội trong việc thực hiện chức năng giám sát cấp ủy chính quyền địa phương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với hội viên, phụ nữ, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, của phụ nữ. Tích cực tham gia giải quyết, xử lý điểm nóng phát sinh từ cơ sở, tạo niềm tin của hội viên, phụ nữ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý và giải quyết đơn thư được các cấp Hội giải quyết đúng quy trình, quy định, góp phần hỗ trợ tích cực cho hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức về pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ bằng nhiều hình thức. Phối hợp với ngành Tư pháp, Công an, Đoàn Luật sư tổ chức 552 Hội nghị về phổ biến tuyên truyền pháp luật, buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý tại cộng đồng. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với chính quyền, ban ngành, đoàn thể ở địa phương và cơ quan chức năng tham gia tư vấn, hòa giải 33 đơn thư liên quan. b. Công tác giám sát, phản biện xã hội có chuyển biến rõ nét và ngày càng đi vào thực chất Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”, các cấp Hội chú trọng giám sát các chính sách, văn bản Luật, quy định có liên quan đến phụ nữ và trẻ em mà hội viên, phụ nữ quan tâm; việc tổ chức giám sát xã hội cũng từng bước bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, chất lượng, qua đó góp phần 31 Đến nay, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (Cấp tỉnh14/14 chị, cấp huyện 35/35 chị và cấp xã 137/137 chị); 1.019./1.019 chị chi hội trưởng được bồi dưỡng (đạt 100% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ) 32 Cấp tỉnh: 14/14 CBCC có trình độ cử nhân chuyên môn; 11/14 CBCC có trình độ Cao cấp LLCT, trung cấp LLCT; cấp huyện có 37/37cán bộ, công chức có trình độ Cử nhân chuyên môn; 30/37 cán bộ, công chức có trình độ cao cấp, trung cấp; Chủ tịch Hội cấp cơ sở có 139/139 chị có trình độ Cử nhân, Trung cấp chuyên môn, 139/139 chị có trình độ Sơ cấp Chính trị trở lên. 33 193 đơn thư, vụ việc về đất đai, hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình; trong đó phối hợp hòa giải thành công 163 đơn thư, vụ việc, chuyển 30 đơn không thuộc phẩm quyền của Hội đề nghị cơ quan chức năng giải quyết. 18 thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong nhiệm kỳ qua, cấp tỉnh chủ trì giám sát 05 chính sách34; tham gia cùng Đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành liên quan giám sát nhiều chính sách35 liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch chủ trì giám sát và phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức giám sát một số chính sách36 . Sau các đợt giám sát, các cấp Hội đều có báo cáo kết quả giám sát và văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải quyết phù hợp với chức năng, đảm bảo theo quy định. Hoạt động phản biện xã hội cũng được chú trọng và từng bước nâng cao chất lượng. Các cấp Hội đầu tư nghiên cứu, căn cứ pháp lý, vận dụng thực tiễn vào trong quá trình nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến phản biện xã hội đối với các dự thảo đề án, kế hoạch, văn bản của các cấp, các ngành, nhất là những nội dung liên quan đến phụ nữ và các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương. Đồng thời, với vai trò là thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban điều hành, lãnh đạo Hội LHPN các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tham gia góp ý các dự thảo văn bản, nhiều ý kiến đóng góp xác đáng được tiếp thu, ghi nhận. Công tác tham mưu đề xuất chính sách được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã kiến nghị, đề xuất các ý kiến quan tâm tới đội ngũ tham gia công tác đoàn thể ở cơ sở và được lãnh đạo tỉnh quan tâm đưa vào Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa37. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí 02 Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938); Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939); tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”, “Đề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. c. Chủ động tham mưu tạo nguồn, đề xuất công tác cán bộ nữ, phát huy vai trò cán bộ nữ Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Ban 34 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; giám sát việc thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số” (năm 2017); giám sát việc thực hiện trách nhiệm của UBND xã được quy định tại Khoản 4, Điều 30 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2018); giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 (năm 2019); giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (năm 2020). 35Giám sát việc thưc hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang; giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm; giám sát chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các huyện, thị, thành phố. 36 Cấp huyện: chủ trì giám sát 32 chính sách, phối hợp giám sát 35 chính sách; cấp cơ sở: phối hợp giám sát gần 600 chính sách. 37Trong đó tại điểm b, khoản 2, Điều 7.Quy định khoán kinh phí hoạt động của hi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân và Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 4.000.000 đồng/chi hội/năm (tăng từ 2.400.000đ - Nghị quyết Số: 33/2016/NQHĐND, ngày 13/12/2016 lên 4.000.000đ),quy định về chi bồi dưỡng cho người tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố có liên quan đến tổ chức(tại điểm đ, khoản 3, Điều 7, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND) về số lượng,chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia côngviệc của thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 19 Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội nắm tình hình cán bộ nữ và chủ động làm việc với các cấp ủy để thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nữ, rà soát, phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ và đề xuất cấp ủy quy hoạch, luân chuyển, bố trí vào những vị trí phù hợp góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ của địa phương. Trong nhiệm kỳ, nhiều cán bộ Hội ở các cấp được luân chuyển, bố trí vị trí lãnh đạo tạo thêm động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ Hội 38 . Bên cạnh đó, các cấp Hội chủ động tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới, phụ nữ tham chính trong các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt, việc giới thiệu nguồn nhân sự nữ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nguồn nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp và tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân... đều tăng so với nhiệm kỳ trước 39 . Phát huy vai trò của đội ngũ Ủy viên Ban Chấp hành nói chung, ủy viên Ban chấp hành cơ cấu ngành nói riêng, đặc biệt trong việc tham gia góp ý, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, trong các hoạt động phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Thực hiện củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự 40. Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định. 4.3. Công tác đối ngoại nhân dân: Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong công cuộc hội nhập quốc tế hiện nay, 05 năm qua, các cấp Hội tập trung tuyên truyền, phổ biến hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của Hội với các hình thức: hội nghị, tọa đàm, tập huấn, truyền thông. Thường xuyên cập nhật thông tin đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước và của Hội trên các kênh truyền thông của Hội LHPN tỉnh. Phối hợp, lồng ghép tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân, an ninh biên giới, biển, đảo… cho 196.843 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Hội LHPN tỉnh đã tiếp và làm việc với các Đoàn phụ nữ của Vương quốc Campuchia, nước CHDCND Lào đến thăm mô hình và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Hội; tiếp đoàn phu nhân các Bộ trưởng nhân Hội nghị hẹp Bộ trưởng các nước ASEAN được tổ chức tại Khánh Hòa; vận động phụ nữ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh tham gia các hoạt động Hội; các hoạt động xã hội từ thiện hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế. Các cấp Hội đã khai thác và thực hiện có hiệu quả các dự án41 với kinh phí gần 10 tỉ đồng góp phần hỗ trợ phụ nữ thực hiện các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao năng lực và cải thiện điều kiện sống cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng. III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM 1. Đánh giá chung 38 Cấp tỉnh: 01 Chị Phó Chủ tịch điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; cấp huyện: 03 Chị Chủ tịch điều động, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy cơ sở 39Cấp xã: 550 nữ/1.826 ủy viên Ban Chấp hành (đạt 30%); 91 nữ/567 ủy viên Ban Thường vụ (đạt 16%); có 28 nữ Bí thư, 44 nữ Phó Bí thư.Cấp huyện: 58 nữ /309 ủy viên Ban Chấp hành (đạt 19%); 16 nữ/89 ủy viên Ban Thường vụ (đạt 18%); 02 nữ là Phó Bí thư. Cấp tỉnh: 07 nữ/50 ủy viên Ban Chấp hành (đạt 14%). 40Nhiệm kỳ 2016-2021, cấp tỉnh bổ sung 16 UVBCH, 06 UVBTV 41 Hội LHPN tỉnh tiếp nhận, thực hiện Hợp phần D “Truyền thông nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện vệ sinh cộng đồng” thuộc Dự án “Phát triển đô thị vừa và nhỏ” tỉnh Khánh Hòa (do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ), “Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Dự án VLAP“; Cấp huyện và cơ sở: duy trì các nguồn vốn tài trợ của các Dự án Suma, Lappel, Dự án Bình đẳng giới của Quỹ Thụy Điển - Đan Mạch, Dự án Quỹ quay vòng vốn cải thiện vệ sinh hộ gia đình thuộc hạng mục 5 các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ do Ngân hàng Thế giới tài trợ... 20 a. Ưu điểm và nguyên nhân Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, cụ thể hóa thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Hội; hàng năm chọn điểm chỉ đạo, xác định các vấn đề ưu tiên, đặc thù của địa phương, tập trung cho cơ sở, hỗ trợ, tác động bằng nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Phong trào thi đua, các hoạt động đều được đổi mới ưu tiên hướng về cơ sở, chú trọng phát huy vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ. Công tác tuyên truyền, vận động được khai thác mạnh mẽ bằng nhiều hình thức thông qua nhiều kênh truyền thông của Hội, trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh và Trung ương, trên mạng xã hội. Việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, cán bộ nữ, công tác Hội có kết quả cụ thể được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, kiện toàn đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ, tỷ lệ phát triển hội viên tăng cả về số lượng và đạt chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng phụ nữ - trẻ em, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… qua đó ngày càng nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Hội. Với những nỗ lực triển khai thực hiện, đến nay 07/07 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII đạt và vượt góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Nhiều điển hình cá nhân, tập thể trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và nhiều chị em phụ nữ được nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước 42 . Đây là những thành tích đáng trân trọng và tự hào, là những phần thưởng cao quý, ghi nhận công sức và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ, cán bộ, hội viên tỉnh nhà. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau đây: Một là, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, ngành, đoàn thể các cấp; sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Hai là, các cấp Hội đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội; gắn việc tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với các phong trào phụ nữ. Ba là, đội ngũ Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, cán bộ Hội các cấp nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, gắn bó chặt chẽ với hội viên, phụ nữ. Bốn là, nội dung, phương thức hoạt động Hội có sự đổi mới rõ nét; gắn nhiệm vụ công tác Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. b. Hạn chế và nguyên nhân 42 Cờ thi đua thủ tướng Chính phủ: 01; Cờ thi đua của TW Hội LHPN VN: 02; Cờ thi đua của UBND tỉnh 01; 105 Bằng khen TW Hội, 20 Bằng khen của UBND tỉnh 21 Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua và hoạt động Hội còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, đó là: - Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”chưa phát huy hiệu quả ở một số nơi,nhất là việc theo dõi phát hiện, giới thiệu những điển hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. - Tính chủ động trong tham mưu, đề xuất và khả năng giám sát, phản biện của cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế nên chưa thể hiện được vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em, nhất là giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan. - Việc tập hợp, thu hút phụ nữ ở các doanh nghiệp, nữ trí thức tham gia hoạt động Hội còn hạn chế. - Công tác nắm bắt tâm tư, tư tưởng và phát hiện các vụ vi phạm liên quan tới phụ nữ có nơi có lúc chưa kịp thời. Một số nơi, khi có vấn đề phát sinh, chưa phản ánh và có biện pháp xử lý phù hợp. - Công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế mới chỉ tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đội ngũ cán bộ Hội chưa được tập huấn kỹ năng xây dựng dự án cũng như kỹ năng khai thác các nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Nguyên nhân của hạn chế: - Cán bộ Hội một số địa phương có sự biến động, còn hạn chế kỹ năng, thiếu kinh nghiệm trong công tác vận động, tập hợp phụ nữ nhất là đối với cán bộ ở chi, tổ phụ nữ. - Nguồn lực cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ còn hạn chế; một số cơ sở Hội chưa phát huy hết khả năng trong việc vận động, khai thác nguồn lực để tổ chức hoạt động phong trào tại địa phương. - Một số cơ sở Hội chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung giám sát, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện để Hội thực hiện. - Công tác triển khai xây dựng mô hình hợp tác xã còn lúng túng;công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia mô hình hợp tác xã còn khó khăn. Hội viên phụ nữ chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm và lợi ích khi tham gia mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị. 2. Một số kinh nghiệm: Thứ nhất, bám sát và biết vận dụng sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội cấp trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của Hội. Phát huy tốt vai trò tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, liên kết, phối hợp vận động nhiều nguồn lực, xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động của Hội. Thứ hai, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; các phong trào, hoạt động Hội phải luôn bám sát thực tiễn cơ sở, gắn với Nghị quyết ĐạihộiĐảng các cấp; chủ động tham mưu đề xuất các vấn đề liên quan đến phụ nữ góp phần thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Thứ ba, chủ động trong công tác phối hợp với các ban ngành liên quan; tích cực trong công tác vận động, khai thác nguồn lực để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 22 Thứ tư, phải tập trung xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, hướng mạnh hoạt động Hội về cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội. Đội ngũ cán bộ hội các cấp phải gương mẫu, đoàn kết, năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, có tráchnhiệm với hội viên, phụ nữ. Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Năm năm tới, với tiền đề là những thành quả sau 35 năm đổi mới, thế và lực của nước ta nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã lớn mạnh hơn nhiều, tình hình chính trị - xã hội và kinh tế ổn định; tinh thần đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển ngày càng khơi dậy mạnh mẽ; khoa học công nghệ phát triển, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống; Khánh Hòa sẽ cùng với cả nước hội nhập ngày càng sâu rộng hơn, thực hiện đầy đủ, hiệu quả cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sức mạnh đồng thuận là tiền đề, cơ hội cho sự phát triển của phong trào phụ nữ Khánh Hòa và công tác bình đẳng giới tiếp tục được các cấp, các ngành và toàn xã hội triển khai thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; vai trò của tổ chức Hội ngày càng được phát huy. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, lợi thế và tiềm năng cũng có những thách thức đặt ra với phong trào phụ nữ và công tác Hội như những diễn biến phức tạp của tình hình biển Đông, sự biến đổi khí hậu, ô nhiêm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các thách thức an ninh phi truyền thống, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn các yếu tố phức tạp… Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, định hướng hoạt động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ đến và yêu cầu nhiệm vụ của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV xác định: I. MỤC TIÊU Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội; đồng hành giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ ở vùng khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi… là nhiệm vụ ưu tiêu của các cấp Hội; phát huy vai trò nòng cốt, tính chủ động trong kết nối, vận động xã hội tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới là trách nhiệm hàng đầu của tổ chức Hội. Nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh. II.CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ 23 1. Hàng năm, 100% cán bộ Hội, 90% trở lên hội viên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở và tương đương tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền biển, đảo. 2. Hàng năm, 100% cán bộ Hội, 90% trở lên hội viên, phụ nữ được tuyên truyền và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” vàCuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; 100% cơ sở Hội đăng ký và thực hiện ít nhất 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến cuối nhiệm kỳ, có 85% hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt các tiêu chí Cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. 3. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 02 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, rèn luyện sức khỏe. 4. Hàng năm, giúp 85% hộ phụ nữ nghèo, đến cuối nhiệm kỳ có 50% hộ phụ nữ nghèo được giúp thoát nghèo; giúp 80% hộ phụ nữ cận nghèo, đến cuối nhiệm kỳ có 15% hộ phụ nữ cận nghèo được giúp thoát nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025). 5. Đến năm 2026, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ lao động nữ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỷ lệ lao động nữ được giới thiệu và tạo việc làm đạt 60%. 6. Đến cuối nhiệm kỳ, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 65% phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh kinh doanh; vận động, hỗ trợ thành lập mới 03 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý điều hành. 7. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 02 dự thảo; Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở tham gia giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội. 8. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đề xuất ít nhất 02 chính sách/đề án/chương trình/kế hoạch liên quan đến phụ nữ; Hội LHPN cấp huyện đề xuất ít nhất 01 chính sách/đề án/chương trình/kế hoạch liên quan đến phụ nữ. 9. Hàng năm, phát triển 5.000 hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 02 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù hoạt động hiệu quả (phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi, nữ trong khu công nghiệp, nữ tiểu thương…) 10. Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 20% Chi hội phụ nữ mẫu tiêu biểu xuất sắc/tổng số Chi hội Phụ nữ mẫu hiện có. 11. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% các bộ Hội chuyên trách các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội trong công tác Hội. III. PHONG TRÀO THI ĐUA, CUỘC VẬN ĐỘNG, KHÂU ĐỘT PHÁ Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh thực hiện 01 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động, 02 khâu đột phá: 1. Phong trào thi đua:“Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” 2. Cuộc vận động:“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” 24 3. Khâu đột phá: + Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. + Đồng hành xây dựng chi Hội, tổ Phụ nữ vững mạnh. IV. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Nhiệm vụ 1:Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đìnhViệt Nam 1.1 Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới - Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, qua đó giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động tôn vinh Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội. - Tuyên truyền để phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, của Hội; vận động mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần; vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. - Kết nối, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho nhóm phụ nữ yếu thế. Phấn đấu ít nhất 80% phụ nữ khuyết tật được các cấp Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau; Kết nối, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ… - Tuyên truyền, vận động phụ nữ theo tôn giáo phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của Hội, chú trọng phát huy vai trò hội viên nòng cốt, nữ chức sắc, chức việc. - Vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. 1.2 Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em - Triển khai sâu rộng, đồng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh vai trò của tổ chức Hội trong tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh; tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; tham gia giám sát thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm. - Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; HIV/AIDS; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; nhân rộng các mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, giáo 25 dục làm cha mẹ, chăm sóc, giáo dục con ở tuổi vị thành niên, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. - Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; chủ động kết nối với đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, văn phòng Hội Phụ nữ Luật sư…; kiến nghị xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, phối hợp giữa Hội với các cơ quan chức năng trong phát hiện, lên tiếng, bảo vệ, kiến nghị, giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. - Vận động nguồn lực thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; tổ chức các hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”. 1.3. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các đề án, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình phối hợp liên tịch với các tổ chức, ngành tại địa phương để hỗ trợ phụ nữ sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hỗ trợ thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ quản lý; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ phụ nữ kết nối, tiêu thụ sản phẩm. - Tuyên truyền vận động phụ nữ phát huy nội lực, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện các mô hình tiết kiệm tín dụng, các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của phụ nữ, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số. - Nâng cao chất lượng và dư nợ cho vay từ nguồn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số Ngân hàng thương mại khác nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính, phát triển kinh tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm, tham gia thường xuyên ít nhất một hình thức tiết kiệm. - Nâng cao hiệu quả triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939); thường xuyên cung cấp và cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý, điều hành doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tăng cường kết nối, giới thiệu sản phẩm, mở rộng liên kết, khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. - Tích cực, chủ động phối hợp, mở rộng liên kết với các ngành, cơ sở dạy nghề, các công ty, doanh nghiệp… đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nữ phù hợp với tình hình, nhu cầu của địa phương;đặc biệt chú trọng dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn. - Liên kết với các cơ quan, tổ chức để thúc đẩy hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; phát huy vai trò, thế mạnh, tăng cường phối hợp giữa Hội Doanh nhân nữ, CLB/tổ tiểu thương với tổ chức Hội các cấp trong hoạt động phát triển kinh tế. 2. Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội 26 thực hiện bình đẳng giới 2.1.Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hướng dẫn hội viên, phụ nữ tuyên truyền, vận động người thân tuân thủ pháp luật; chủ động kết nối với các Trung tâm trợ giúp pháp lí, đường dây nóng, các văn phòng luật sư hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tại địa phương; tiếp tục tổ chức Ngày Phụ nữ với Pháp luật ở các cấp. - Hướng dẫn các cấp Hội tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng gương người tốt việc tốt. 2.2. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới - Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Các cấp Hội chủ động nghiên cứu những vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ để xác định, lựa chọn các nội dung, vấn đề giám sát phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của từng nhóm phụ nữ, theo từng thời điểm, địa bàn; quan tâm đến các vấn đề mới nảy sinh. - Cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì, phối hợp giám sát; tham gia có trách nhiệm các đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; Cấp xã tham gia có trách nhiệm các đoàn giám sát để phát hiện và kiến nghị những vấn đề liên quan đến phụ nữ tại địa phương. - Nâng cao năng lực, kỹ năng và bản lĩnh của cán bộ Hội trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động, khuyến khích hội viên, phụ nữ phát huy tính tích cực, chủ động đóng góp ý kiến vào các dự thảo, chính sách, chương trình của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả thực chất hoạt động góp ý kiến, phản biện xã hội; tập trung góp ý, phản biện xã hội để đề xuất chính sách đặc thù cho một số nhóm phụ nữ. - Các cấp Hội chủ động phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ; tích cực phối hợp tham gia giải quyết, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ trong các trường hợp bị xâm hại quyền và lợi ích. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề bức xúc của phụ nữ; kiến nghị, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em. 2.3. Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, gắn với xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị. - Vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chủ động tham gia các hoạt động đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. - Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ thông qua việc tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo luật pháp, chính sách, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách hỗ trợ các nhóm phụ nữ cao 27 tuổi, đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… - Đa dạng hóa các kênh thu thập, nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, đời sống và các vấn đề của phụ nữ; kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ để có giải pháp tổ chức hoạt động Hội cho phù hợp. Phát huy vai trò tích cực của hội viên nòng cốt để phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp, lên tiếng bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em. - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cấp cơ sở trong tổ chức các hoạt động để phụ nữ thực hành dân chủ; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa hội viên, phụ nữ với Đảng, chính quyền. 2.4. Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới - Phát huy vai trò tổ chức đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11- NQ/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;đề xuất, tham mưu cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện tốt các chính sách cán bộ hiện hành, chú trọng công tác quy hoạch gắn với đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. - Phối hợp và phát huy vai trò của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành thúc đẩy trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và phát triển bền vững. 3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả 3.1. Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên - Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tập hợp và phát triển hội viên, thành viên theo địa bàn, nghề nghiệp, lứa tuổi, nguyện vọng… Nhân rộng các mô hình, hình thức tập hợp phụ nữ có hiệu quả và thành lập các mô hình mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của phụ nữ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên theo hướng linh hoạt, thiết thực, hấp dẫn.Tiếp tục xây dựng mô hình Chi hội mẫu xuất sắc tiêu biểu và hỗ trợ cơ sở khó khăn trong công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên. - Tiếp tục hỗ trợ các biện pháp hỗ trợ cơ sở khó khăn trong công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên; 100% cán bộ Hội các cấp sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hội viên. - Quản lý chặt chẽ hội viên, tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống tổ chức Hội. 3.2.Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp - Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, tư duy đổi mới, có kỹ năng vận động phụ nữ và đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, yêu cầu công tác phụ nữ và là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Phát huy vai trò người đứng đầu của tổ chức Hội khi tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp. - Thực hiện có hiệu quả Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng giai đoạn 2021 - 2025. - Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi/tổ Hội. Hỗ trợ, động viên, tôn vinh chi hội trưởng/tổ trưởng phụ nữtrong triển khai các nhiệm vụ công tác Hội. 28 - Thực hiện tốt các chính sách cán bộ hiện hành; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan chuyên trách theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; bố trí sử dụng cán bộ Hội theovị trí việc làm, quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số... 3.3.Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội - Tổ chức phân công, quy định rõ chế độ làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội và cơ quan chuyên trách để phát huy năng lực, khả năng đóng góp của mỗi ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp Ban Chấp hành. - Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đối với từng vị trí công việc của cán bộ Hội LHPN các cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chức để tuyển dụng, đào tạo cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác. Chú trọng khâu đánh giá cán bộ Hội chuyên trách để làm cơ sở để rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. - Đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và tổ chức hoạt động của Hội. Từng bước thực hiện truyền thông trên cơ sở nền tảng công nghệ số một cách toàn diện, đồng bộ, đảm bảo cơ hội tiếp cận thông tin bình đẳng cho hội viên, phụ nữ. - Triển khai đồng bộ, nhất quán bộ nhận diện của Hội LHPN Việt Nam trong hệ thống Hội. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về tổ chức và hình ảnh người cán bộ Hội trong thời kỳ hội nhập. - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng đa dạng hóa các hình thức thi đua, cải tiến cách thức đánh giá, tăng tính chủ động, sáng tạo của cấp Hội, đảm bảo phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. - Thực hiện tốt quy định về công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Hội, định kỳ sơ, tổng kết đánh giá tác động và rút kinh nghiệm. 3.4. Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại - Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và hoạt động Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; đa dạng hóa các hình thức giao lưu, vận động phụ nữ nước ngoài, kiều bào, các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em yếu thế. - Phối hợp cơ quan ban ngành liên quan tư vấn, bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam trong các quan hệ, giao dịch có yếu tố nước ngoài. - Tiếp cận thông tin, thị trường, khai thác nguồn lực và cơ hội đào tạo cho phụ nữ trong hoạt động kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ thiết thực cho các chương trình trọng tâm của Hội. - Vận động phụ nữ trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện trong giao tiếp đối với khách du lịch và người nước ngoài. - Triển khai thực hiện Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn 2035. VI. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP 29 1. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức - Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá những đóng góp của tổ chức Hội, phong trào phụ nữ Khánh Hòa, các điển hình tiên tiến,hình ảnh lãnh đạo nữ, cán bộ Hội và những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng, truyền cảm hứng trong xã hội; truyền thông qua các trang cá nhân của cán bộ, hội viên để tạo sự lan tỏa trong các hoạt động Hội; thống nhất sử dụng bộ nhận diện của Hội LHPN Việt Nam, đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ trong các cấp Hội. - Đổi mới hoạt động truyền thông, trọng tâm là đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp theo nhóm đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông. Kết hợp hài hòa giữa tổ chức các chiến dịch truyền thông quy mô lớn diện rộng với các hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các địa bàn theo nhóm đối tượng và chủ đề được phụ nữ và xã hội quan tâm. - Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, định kỳ có chuyên trang, chuyên mục về hoạt động của các cấp Hội, phong trào phụ nữ; quản lý và sử dụng cổng thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh, trang mạng xã hội của các cấp Hội là nguồn thông tin chính thống cung cấp kiến thức, kỹ năng toàn diện cho hội viên, phụ nữ và nhân dân. - Củng cố và phát triển các kênh nắm bắt và phản ánh tư tưởng của hội viên, phụ nữ, dư luận xã hội. Tổ chức các diễn đàn trao đổi, lắng nghe ý kiến phụ nữ (trực tiếp, trên mạng...). 2. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý trong tổ chức Hội - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, triển khai, điều hành công tác Hội. Ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, khả thi, đảm bảo thực hiện có hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm cá nhân, thời hạn hoàn thành.Thống nhất và đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức theo hướng “Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”. - Rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội các cấp phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, đảm bảo theo quy tắc ứng xử an toàn, lành mạnh trên không gian mạng. - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình để thi đua thực sự trở thành động lực của phong trào phụ nữ. 3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan; Tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực - Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội với các ban, ngành trong hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và công tác phụ nữ. Chủ động phối hợp, liên kết với các ngành, tổ chức trên cơ sở các chương trình/nghị quyết liên tịch, tạo sức mạnh tổng hợp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ trong điều kiện hội nhập. - Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các đề án, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình phối hợp liên tịch với các tổ chức, ngành tại địa phương. - Tăng cường liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp có uy tín, phù hợp với nhiệm vụ của Hội, nhu cầu của hội viên, phụ nữ (vốn, việc làm, phát triển kỹ năng…) nhằm đa dạng hóa các nguồn lực xã hội cho các hoạt động vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ. 30 - Vận động, kết nối các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xã hội hóa trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh đột xuất, xây dựng mái ấm tình thương, tiếp bước cho em đến trường, đồng hành cùng phụ nữ biên cương. 4. Nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Hội; quy hoạch cán bộ ở từng vị trí chức danh, của từng cấp Hội theo hướng động và mở; chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ trưởng thành qua thực tiễn, kỹ năng vận động và lồng ghép giới trong xây dựng, giám sát và phản biện xã hội; khuyến khích cán bộ Hội tự học tập, rèn luyện bằng nhiều hình thức, đặc biệt là qua thực tế cơ sở. - Tạo các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội. Tăng cường kết nghĩa, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng giữa các chi hội, cơ sở Hội, đặc biệt ở địa bàn dân tộc thiểu số. - Tập trung nghiên cứu, chủ động tham mưu đề xuất ý kiến, các giải pháp, đề tài, góp phần bổ sung các chủ trương, chính sách về phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phù hợp trong tình hình mới... Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vì sự phát triển của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển giàu đẹp, văn minh”, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV tin tưởng các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh nhằm nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng của phụ nữ; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Khánh Hòa “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” cùng nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Tra cuu đo 3 Tra cuu tthcTra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânso nghanh dia phuong Tra cuu van ban Hệ thống một cửa
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/12/2022 9:44:08 AM

 
 
 
 
 
Thiết kế website       
 
^ Về đầu trang