Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Bài viết tuyên truyền về chế độ, chính sách người có công

Ninh Hòa phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

Ninh Hòa phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

ách đây 72 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xướng tư tưởng ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng. Chính Người đã Chỉ thị hàng năm, hãy chọn một ngày kỷ niệm để Tổ quốc và đồng bào biết ơn và giúp đỡ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập dân tộc. Hơn 2/3 thế kỷ đã đi qua, tư tưởng ưu đãi xã hội của Người chính là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin về cách mạng vô sản vào quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc; là sự đúc kết thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam và chính là sự kế thừa, phát huy truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Tư tưởng ưu đãi xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 72 năm qua đi, nhưng nhiều vấn đề có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự. Bởi lẽ, thương binh, liệt sỹ và ưu đãi xã hội đối với người có công ở Việt Nam vẫn là vấn đề đặc biệt khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa gần 40 năm. Chưa có dân tộc nào trên thế giới chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do lâu dài, gian khổ, anh dũng, ngoan cường như dân tộc Việt Nam. Và cũng chưa có một dân tộc nào phải hi sinh lớn lao như dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 72 năm qua, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” luôn được kế thừa và phát huy. Đây là nguyên tắc hiến định được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đó là: Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt  được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Những người có công và gia đình người có công với nước phải được khen thưởng, được chăm sóc.

Chính sách ưu đãi xã hội cũng được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã đi vào đời sống xã hội và đã được thể chế hoá trong hệ thống các văn bản pháp luật về ưu đãi người có công tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân tham gia tích cực vào phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo trợ giúp người có công và tạo điều kiện thuận lợi để người có công vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Hầu hết người có công và thân nhân của họ đã được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước. Khi đời sống người có công được ổn định và từng bước được cải thiện sẽ góp phần rất lớn trong việc ổn định chính trị, xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đối với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt quan điểm xuyên suốt của Đảng: cùng với sự phát triển kinh tế phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội và chăm lo thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị thị xã Ninh Hoà đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, chăm lo vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng kịp thời, đúng đối tượng; từng bước nâng cao mức sống của người có công, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, ngành Lao động –Thương binh và Xã hội đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao là đơn vị tham mưu giúp UBND cùng cấp thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với thương binh, liệt  và người có công với cách mạng; chủ trì phối hợp với các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xây dựng Kế hoạch thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công,  Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành về chính sách, chế độ đối với gia đình chính sách, người có công. Tính từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019, đã có 08 Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên toàn thị xã có 432 Bà mẹ; trong đó, số Bà mẹ còn sống là 05 người; 09 đối tượng tù đày, 01 đối tượng chất độc hoá học và 2.615 hồ sơ thờ cúng liệt .

Phong trào toàn dân chăm lo phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ, đỡ đầu con liệt sĩ cũng được các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị hưởng ứng tham gia tích cực. Hiện nay, 05 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, ngoài chế độ được hưởng theo quy định của Nhà nước, còn được các đơn vị doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời.

Công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ xây, dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa: Thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với Mặt trận, Liên đoàn lao động thị xã vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2018 trên 611 triệu đồng; 100% xã, phường được công nhận là xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công. Vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 49 nhà tình nghĩa với kinh phí 1.450 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngành Lao động –Thương binh và Xã hội còn thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách, như chi trả chế độ hàng tháng cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; chi trả cho cha mẹ, vợ chồng liệt sĩ thọ từ 80 tuổi trở lên theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; nhận và cấp phát đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách. Công tác thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 bao gồm quà của Trung ương, tỉnh, thị xã, Đoàn đại biểu Quốc hội... Thực hiện chế độ nghỉ điều dưỡng cho đối tượng chính sách như: nghỉ tập trung 59 người, nghỉ tại gia đình 468 người, chọn và giới thiệu 14 đối tượng người có công tiêu biểu tha gia đoàn tham quan các tỉnh phía Bắc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

 

Với sự quan tâm, chăm lo về vật chất và tinh thần của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trên toàn thị xã Ninh Hoà đối với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trong những năm qua là nguồn động viên to lớn để gia đình chính sách, người có công vượt qua khó khăn trong cuộc sống nuôi dạy con cháu chăm ngoan, học giỏi, phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động trên không chỉ là sự tri ân, động viên những người có công với cách mạng, mà còn là hoạt động giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn” ./.

 

                                                                                    Phòng LĐTBXH

Họ tên*
Email*
Bình luận*
G76KHL
4/25/2022 12:50:54 AM

What's the current interest rate for personal loans? https://altreluci.com/stmap_18vfkjbs.html?viagra.methotrexate.tadalis dengue and ibuprofen With the Jets off to an unexpected 3-2 start, and TV replays of the “Butt Fumble” down 32.5%, those who had shoved Ryan to the concrete are putting Humpty Dumpty back together again. Winning, especially when you ain’t supposed to, will do that.

jjSBE
4/25/2022 12:50:56 AM

I've got a full-time job http://adamdesautels.com/stmap_37iydmeb.html?cialis.zydalis.bicalutamide valor naproxeno 500 mg Nevertheless, if the two can stick to their spheres of influence and Kinnear can actually land one of their transfer targets rather than merely talk about it, Newcastle and Pardew may emerge from yet another Ashley-sparked trauma relatively unscathed.

QaQwo
4/25/2022 12:50:59 AM

What sort of music do you like? https://www.system32solutions.com.mx/stmap_18jbbvts.html?repaglinide.cialis.cymbalta.pentoxifylline doxycycline kopen nederland Yet it is a measure of the acute objectivity maintained in an enterprise shot through with high emotion that when Old Blue’s senescence finally started to affect her breeding performance and other important genes needed to be incorporated into the recovering black robin population, the leader of the project, Don Merton, evacuated this ‘grand old lady’ from her breeding territory on Mangere Island to South East Island. She was last seen there on December 13 1983. Until his own death in 2011 Merton kept the well-worn aluminium band bearing the number B11384 above his mantelpiece.

Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Tra cuu đo 3 Tra cuu tthcTra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânso nghanh dia phuong Tra cuu van ban Hệ thống một cửa
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/12/2022 9:41:12 AM

 
Thiết kế website      
 
^ Về đầu trang