Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền về chế độ, chính sách lao động

Nguồn vốn chính sách xã hội giúp người dân cải thiện đời sống trong đại dịch Covid-19

Nguồn vốn chính sách xã hội giúp người dân cải thiện đời sống trong đại dịch Covid-19

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã.

Trong tình hình dịch Covid 19 đang khó khăn, ngay từ những tháng đầu năm 2021,  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ninh Hòa đã nhận được 28,5 tỷ đồng nguồn vốn của Trung ương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn làm ăn, cải thiện đời sống. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa cũng đã chuyển vốn sang NHCSXH thị xã với số tiền 1,2 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng nguồn vốn ngân sách thị xã lên 8,366 tỷ đồng.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa đạt 602 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương 522,881 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương là 79,119 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13% trong tổng nguồn vốn cho vay (nguồn vốn ngân sách tỉnh: 70,753 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã: 8,366 tỷ đồng). Từ nguồn vốn này trong 5 tháng đầu năm 2021 Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa đã giải quyết cho 707 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn đầu tư chăn nuôi, sản xuất kinh doanh; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 298 lượt lao động, tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội và có nguồn thu nhập ổn định; giải quyết cho 193 lượt hộ vay vốn tại vùng khó khăn;  giải quyết vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường cho 2.790 lượt hộ vay để đầu tư, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường,...

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giúp người nghèo cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đặc biệt trong tình hình đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Nhờ có nguồn vốn này góp phần giúp cho số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có điều kiện để phát triển sản xuất, sử dụng vốn có hiệu quả, đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có năng suất cao... góp phần cải thiện cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương.

Để tiếp tục giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa bám sát định hướng chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay sát với tình hình thực tế. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chung tay giảm nghèo tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội để có thêm nguồn vốn cho vay, đưa đồng vốn kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế.

Trần Thị Dung
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Tra cuu đo 3 Tra cuu tthcTra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânso nghanh dia phuong Tra cuu van ban Hệ thống một cửa
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/31/2023 12:46:57 PM

^ Về đầu trang