Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các địa phương khác về Khánh Hòa

Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các địa phương khác về Khánh Hòa
Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các địa phương khác về Khánh Hòa

Thực hiện Công văn số 807-CV/TU ngày 27/9/2021 của Tỉnh uỷ về việc

triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại phiên họp ngày 27/9/2021;

Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 và Công văn số 8318/BYT-DP ngày

03/10/2021 của Bộ Y tế;

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Khánh Hòa tạm thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ các địa phương về Khánh Hòa trong tình hình hiện nay như sau:

1. Người về từ địa phương nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (theo đường link

http://ksbtkhanhhoa.vn/HoatDongChuyenMon/DanhMucTinTuc?danhMucTinTucI

d=50).

- Phải có giấy đồng ý của UBND cấp tỉnh nơi đi; giấy xác nhận đồng ý của

UBND cấp tỉnh (đối với tổ chức), UBND cấp huyện (đối với cá nhân) nơi đến; trừ

các trường hợp do tỉnh Khánh Hòa tổ chức cho công dân về Khánh Hòa.

- Phải có xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-

CoV-2 trong vòng 72 giờ theo quy định.

- Ngay khi về đến địa phương, phải khai báo y tế với Trạm Y tế xã, phường,

thị trấn; cam kết thực hiện đúng quy định phòng chống dịch Covid-19; có đơn xin

cách ly y tế tại nhà nếu nhà đủ điều kiện theo quy định, hoặc cách ly y tế tập trung

tại Khách sạn có trả phí, hoặc cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly do quân đội

quản lý.

 Tùy vào từng trường hợp cụ thể, UBND xã, phường, thị trấn xem xét, yêu

cầu thực hiện các biện pháp như sau:

a) Đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận

tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhân tiêm chủng đủ liều

của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và

không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương) hoặc người đã khỏi bệnh

Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện theo quy định):

- Thực hiện cách ly y tế tại nhà (nếu nhà đủ điều kiện theo quy định), hoặc

cách ly y tế tập trung tại Khách sạn có trả phí, hoặc cách ly y tế tập trung tại các

khu cách ly do quân đội quản lý; thời gian cách ly là 7 ngày kể từ ngày về địa

phương.

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần. Lần

thứ nhất vào ngày đầu khi cách ly tại nhà hoặc vào cách ly tập trung; lần thứ hai

vào ngày thứ 7.

- Sau khi hoàn thành cách ly, sẽ phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14

ngày. Khi có những biểu hiện ho, sốt, khó thở liên hệ cơ sở y tế để được hướng

dẫn.

b) Đối với những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc

đã tiêm 2 mũi vắc xin nhưng chưa đủ 14 ngày hoặc chưa tiêm vắc xin.

- Cách ly y tế tập trung tại khách sạn có trả phí, hoặc cách ly y tế tập trung

tại các khu cách ly do quân đội quản lý; thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày về

địa phương.

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần; lần

thứ nhất vào ngày đầu khi vào cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà; lần thứ hai

vào ngày thứ 7; lần thứ ba vào ngày thứ 14.

- Sau khi hoàn thành cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Khi

có những biểu hiện ho, sốt, khó thở liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn.

2. Người về, đến Khánh Hòa từ các khu vực nguy cơ.

a) Đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận

tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhân tiêm chủng đủ liều

của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và

không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương) hoặc người đã khỏi bệnh

Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện theo quy định):

- Phải có xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-

CoV-2 trong vòng 72 giờ.

- Thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương.

b) Đối với những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc

đã tiêm 2 mũi vắc xin nhưng chưa đủ 14 ngày hoặc chưa tiêm vắc xin.

- Phải có xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-

CoV-2 trong vòng 72 giờ.

- Thực hiện cách ly y tế tại nhà (nếu nhà đủ điều kiện theo quy định), hoặc

cách ly y tế tập trung tại Khách sạn có trả phí, hoặc cách ly y tế tập trung tại các

khu cách ly do quân đội quản lý; thời gian cách ly là 7 ngày kể từ ngày về địa

phương.

- Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT- PCR 2 lần. Lần

thứ nhất vào ngày đầu khi cách ly tại nhà hoặc vào cách ly tập trung; lần thứ hai

vào ngày thứ 7.

- Sau khi hoàn thành cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Khi

có những biểu hiện ho, sốt, khó thở liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn.

3. Người về, đến Khánh Hòa từ các khu vực bình thường mới.

- Phải khai báo y tế với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

- Theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Khi có những biểu hiện ho, sốt, khó thở

liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn.

4. Người từ Khánh Hòa đi các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ

cao, sau đó trở về lại Khánh Hòa.

- Trong tình hình dịch hiện nay, đề nghị cán bộ công chức, viên chức, người

lao động và người dân Khánh Hòa hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh.

Các trường hợp đi khám, chữa bệnh, đi nước ngoài, đi công tác,...giao Chủ

tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chịu trách

nhiệm xem xét, cân nhắc giải quyết cấp giấy xác nhận theo quy định.

- Tất cả trường hợp trở lại Khánh Hòa phải thực hiện nghiêm việc khai báo,

cách ly y tế như mục 1, nêu trên.

5. Đối với người tham các gia đoàn công tác do cơ quan, đơn vị, doanh

nghiệp tổ chức theo quy định.

Yêu cầu thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại mục 3 của Công văn số

6386/BYT-MT ngày 06/8/2021.

6. Việc tổ chức cách ly tại nhà.

- Chỉ được phép cách ly tại nhà khi nhà ở, nơi lưu trú đảm bảo các điều kiện

cách ly theo quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Người đăng ký cách ly y tế tại nhà và người ở cùng nhà:

+ Có cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo

quy định và những biện pháp cần thiết, chặt chẽ để đảm bảo người cách ly và

người trong nhà không ra khỏi nhà trong thời gian cách ly (trừ các trường hợp cấp

cứu, hỏa hoạn);

+ Đề xuất biện pháp hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm cho người cách

ly y tế tại nhà.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã,

phường, thị trấn chịu trách nhiệm:

+ Kiểm tra, ra quyết định cách ly y tế khi xét thấy đáp ứng đầy đủ các điều

kiện cách ly và đủ năng lực quản lý cách ly;

+ Phân công người quản lý, theo dõi, giám sát hàng ngày hoặc thông qua

vòng đeo tay thông minh, tiếp nhận thông tin sức khỏe, tuyệt đối không để người

cách ly ra khỏi nhà;

+ Trước nhà có người đang thực hiện cách ly y tế phải có biển cảnh báo ghi

rõ thông tin về cách ly, số điện thoại của cán bộ theo dõi giám sát./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
6ICg1
4/19/2022 11:28:51 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Tra cuu đo 3 Tra cuu tthcTra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânso nghanh dia phuong Tra cuu van ban Hệ thống một cửa
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/31/2023 2:15:01 PM

^ Về đầu trang