Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lịch sử phát triển, điều kiện tự nhiên, KTXH, truyền thống văn hoá, địa giới hành chính, bản đồ cấ

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, thành lập phường Ninh Diêm (2005-2010)

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, thành lập phường Ninh Diêm (2005-2010)
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, thành lập phường Ninh Diêm (2005-2010)

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, thành lập phường Ninh Diêm (2005-2010)

Bước vào năm 2005, trong niềm vui phấn khởi kỷ niệm, chào mừng các sự kiện chính trị, sự phát triển nhanh về kinh tế của đất nước. Vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng nâng cao, xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. Đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân ta được nâng cao.

Ngày 13/7/2005, đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ XIV nhiệm kỳ 2005-2010, gồm 64 đảng viên tham dự. Đại hội đã đánh giá nhiệm kỳ 2000-2005, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đã đạt được, kinh tế có bước phát triển, an ninh trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ huyện Ninh Hòa, Đại hội đề ra nghị quyết nhiệm vụ xây dựng quê hương phát triển toàn diện, theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 09 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy có 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Huyệt giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Minh An giữ chức Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đồng chí Ngô Sự -Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Về lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền dân chủ, tham gia xây dựng quyền lực nhà nước được chi bộ quan tâm. Ngày 20/5/2007, trên 99% cử tri tham gia bầu cử Quốc hội khóa XII, nhiệm kỳ 2007-2011. Công tác xây dựng chính quyền ở địa phương, Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động ngày càng có chất lượng. Hội đồng nhân dân thường xuyên tổ chức tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp để nắm bắt ý kiến nguyện vọng của nhân dân cũng như giải đáp những mong muốn của dân. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đạt kết quả tốt.

 Ủy ban nhân dân xã luôn tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của từng ngành, từng lĩnh vực, kiện toàn bộ máy. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, cải cách hành chính, tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch giao.

Thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, xác định dịch vụ và thương mại là ngành kinh tế chủ yếu của địa phương. Vì thế, dịch vụ và thương mại của Ninh Diêm phát triển nhanh chóng. Với vị thế là trung tâm của khu vực Hòn Khói, khu vực chợ Ninh Diêm và tuyến đường Tỉnh lộ 1 ngày càng trở nên sầm uất. Các ngành dịch vụ chủ yếu là phân phối các mặt hàng tiêu dùng phục vụ đời sống của nhân dân trong xã và các xã lận cận. Nhờ dịch vụ và thương mại phát triển nên thu ngân sách của địa phương ngày càng cao. Năm 2006, xã thu được 1,6 tỷ đồng, đến năm 2009 thu được 2,4 tỷ (tăng 150%).

Phát triển văn hóa, xã hội, tích cực tham gia các phong trào “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. “đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục, quan tâm tích cực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tại các trường, bám sát các tiêu chí trường chuẩn quốc gia để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có kế hoạch triển khai xây dựng trường Trung học cơ sở trong thời gian sớm nhất”. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo có bước phát triển mới về chất lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Ninh Diêm (Điểm trường Phú Thọ 1), đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân.

 Số học sinh tiếp tục tăng ở các lớp học và bậc học. Trong thời kỳ hiện đại hóa, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện qua nhiều kênh đài, báo, truyền hình gia đình, điện thoại, internet, điểm bưu điện văn hoá xã và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, thực hiện đúng chính sách thương binh, liệt sĩ, chăm lo, thăm hỏi những gia đình có công với cách mạng. Ngày 27/7/2007, xã khởi công xây dựng Nhà bia liệt sĩ, đây là một công trình tâm linh, tri ân những người con Ninh Diêm đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, giai đoạn 2005 – 2010, Ninh Diêm đã tiếp nhận kinh phí gần 800 triệu đồng để đầu tư xây dựng 2 hệ thống nước phục vụ cho 50 hộ ở phía Tây thôn Phú Thọ 1 và Phú Thọ 2. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chăm lo, ngoài việc xây dựng trạm y tế, tăng cường thiết bị, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thăm khám, chữa bệnh, tỉnh đã đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực để chăm sóc cho nhân dân khu vực Hòn Khói.

Công tác an ninh, quốc phòng thực hiện nhiệm vụ chiến lược của địa phương là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hàng năm, Đảng ủy và Hội đồng nhân dân đều có nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng của địa phương. Ủy ban nhân dân xã đã ra các chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai đến tận các thôn.

Để bảo đảm lực lượng đáp ứng yêu cầu giữ vững quốc phòng – an ninh, địa phương đã làm tốt công tác đăng ký nguồn dự bị động viên, quản lý sĩ quan dự bị. Hàng năm, xã đã tổ chức huấn luyện theo chương trình và kiểm tra việc sẵn sàng chiến đấu. Năm 2009 đã tổ chức diễn tập quân sự theo Nghị quyết số 28-NQ/TW đạt loại khá. Việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”. Tỷ lệ dân quân đạt 1,14% so với dân số. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân chiếm 0,9%, đoàn viên chiếm 53%. Mạng lưới an ninh nhân dân được xây dựng và hoạt động đều khắp. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã lôi cuốn toàn dân tham gia.

Năm 2010, đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ra khỏi tình trạng nước nghèo nàn, kém phát triển, vị thế của dất nước trên trường quốc tế ngày càng cao. Ngày 05 /6/2010, Đảng bộ xã tổ chức Đại hội toàn đảng viên lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015, tham dự đại hội có 99 đảng viên. Đại hội tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng. Nhìn chung các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt. Kinh tế không ngừng tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt của xã được chỉnh trang theo hướng đô thị hóa, an ninh, quốc phòng được củng cố, tăng cường, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển.

Trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng cấp trên, đặc biệt là chủ trương, nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ huyện Ninh Hòa, căn cứ vào điều kiện, đặc điểm của địa phương, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy khối đoàn kết của cả hệ thống chính trị, thực hiện đổi mới mạnh mẽ, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “dịch vụ - ngành nghề; thương mại, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp” đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, phục vụ sản xuất và đời sống. Phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Gữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng. Phấn đấu 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tạo tiền đề để Ninh Diêm chuyển thành đô thị loại V.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Minh An giữ chức Bí thư, kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Huyệt và đồng chí Ngô Sự giữ chức Phó Bí thư.

Quán triệt Nghị quyết đại hội, Đảng ủy tập trung công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể từ xã đến thôn, nhà trường vững mạnh, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phát triển hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới văn hóa, tiến bộ.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tạo cho quê hương Ninh Diêm một diện mạo mới, văn minh, hiện đại như: Hệ thống cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông; Bệnh viên Đa khoa khu vực Ninh Diêm; Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bưu điện Hòn Khói; Nhà bia tưởng niêm liệt sĩ và khu vui chơi thiếu nhi; Hệ thống Đài truyền thanh vô tuyến (không dây); Xí nghiệp Muối Xuất khẩu Hòn Khói; Xí nghiệp sản xuất muối và chế biến hóa chất; Công ty cổ phần Muối miền Nam; Đường bê tông xi măng đạt khoảng 60% đường trên địa bàn và Chợ Ninh Diêm…

Với những thành tích đô thị hóa của huyện Ninh Hòa nói chung, xã Ninh Diêm nói riêng, ngày 25/10/2010, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP thành lập thị xã Ninh Hòa và quyết nghị thành lập 7 phường, 20 xã thuộc thị xã Ninh Hòa. Phường Ninh Diêm được thành lập trên cơ sở xã Ninh Diêm cũ. Đó là một niềm vinh dự lớn! đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân phường Ninh Diêm.

Sau Đại hội và thành lập đơn vị hành chính phường, các lĩnh vực kinh tế, xã hội văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng của phường Ninh Diêm đều có những chuyển biến sâu sắc, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2010 đều đạt và vượt kế hoạch, tạo tiền đề cho sự phát triển những năm sau.

Đảng bộ phường Ninh Diêm nhiều năm liên tục được Huyện ủy Ninh Hòa (nay là Thị ủy Ninh Hòa) công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc”. Đây là sự cố gắng to lớn của đảng viên và cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ cách mạng ở địa phương.

Có thể nói: qua 15 năm xây dựng và phát triển quê hương theo đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tinh thần tự chủ và sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Ninh Diêm đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, giữ vững an ninh, trật tự; bộ mặt quê hương đổi thay ngày càng văn minh hiện đại.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
mZCZA
4/19/2022 11:47:28 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Tra cuu đo 3 Tra cuu tthcTra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânso nghanh dia phuong Tra cuu van ban Hệ thống một cửa
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/4/2022 8:09:15 PM

^ Về đầu trang