Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Đảng ủy phường Ninh Diêm với công tác xây dựng Đảng năm 2019

Đảng ủy phường Ninh Diêm với công tác xây dựng Đảng năm 2019
Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một nhiệm vụ then chốt mà Đảng ủy phường Ninh Diêm chú trọng thực hiện hàng năm là công tác xây dựng Đảng. Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy phường Ninh Diêm đạt nhiều thành tích đáng kể.

Trong năm 2019, Đảng ủy phường Ninh Diêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống trị thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đó là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết của Đảng ủy phường Ninh Diêm.

Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một nhiệm vụ then chốt mà Đảng ủy phường Ninh Diêm chú trọng thực hiện hàng năm là công tác xây dựng Đảng. Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy phường Ninh Diêm đạt nhiều thành tích đáng kể.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Ninh Diêm, năm 2019 tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trên địa bàn phường cơ bản ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; lãnh đạo tổ chức trọng thể nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thị xã. Nổi bật là các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019; kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ thị xã ninh Hòa… với các hình thức, nội dung phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của Đảng ta; khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới.

Đảng ủy phường Ninh Diêm luôn quan tâm công tác chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp, lãnh đạo theo đúng định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy; chú trọng bám sát cơ sở, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, tình hình dư luận xã hội và thực tiễn của địa phương, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh.

Trong năm 2019, Đảng ủy phường Ninh Diêm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo, đài truyền thanh và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các  chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 01 năm Đảng ủy phát động phong trào thi đua: “Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia hội họp, học tập, sinh hoạt đúng thành phần, đúng thời gian và nghiêm túc”; Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019), nhân dịp này Hội nghị đã  biểu dương 02 cá nhân, khen thưởng 04 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2019). UBND thị xã đã khen thưởng tập thể  Đảng ủy phường Ninh Diêm và Đ/c Nguyễn Văn Huyệt Phó Bí thư  Đảng ủy phường đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cũng là một nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy phường Ninh Diêm quan tâm thực hiện. Trong năm 2019, Đảng ủy phường Ninh Diêm đã cử 05 đ/c tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới; 23 lượt cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng công tác nghiệp vụ của các hội, đoàn thể. Từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, góp phần lâu dài vào công tác xây dựng Đảng của địa phương.

 Trong công tác xây dựng Đảng không thể thiếu công tác giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, để kết nạp vào vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó tăng cường lực lượng, sức chiến đấu của Đảng cũng như tạo được thế hệ kế cận cho công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Năm 2019 Đảng ủy phường Ninh Diêm đã cử tham gia lớp nhận thức về Đảng cho 07 quần chúng. Sau đó đã thẩm tra, xác minh 07 trường hợp trên để phục vụ cho công tác giới thiệu kết nạp đảng viên mới.

Một công tác cũng không kém phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Làm tốt công tác này để đảm bảo Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh. Thực hiện chương trình số 18-Ctr/ĐU, ngày 26/11/2018 của Đảng ủy phường Diêm và chương trình số 05- Ctr/UBKTĐU, ngày 26/11/2018  của UBKT phường Ninh Diêm, về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. UBKT Đảng ủy đang giám sát trực tiếp 03 chi bộ trực thuộc và 02 cá nhân, các chi bộ còn lại tự kiểm tra, giám sát và nộp báo về UBKT Đảng ủy; Thực hiện Chỉ thị 28, ngày 21/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàn lọc, đưa những đảng viên không đủ điều kiện ra khỏi Đảng, kết quả có 8 đảng viên phải rà soát, đã báo cáo, xin ý kiến của Thị ủy.

Phải nói rằng có được những thành tích trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2109, là cả một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Ninh Diêm, đã sâu xát đến toàn hệ thống chính trị, quán triệt đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Xác định đây là nhiệm vụ then chốt trong quá trình xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

                                                                                      LỮ KIẾN ĐỒNG

                                                                                   (PHƯỜNG NINH DIÊM)

Họ tên*
Email*
Bình luận*
NBEXao
4/19/2022 7:49:29 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Tra cuu đo 3 Tra cuu tthcTra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânso nghanh dia phuong Tra cuu van ban Hệ thống một cửa
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/1/2023 11:44:30 PM

^ Về đầu trang