Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
công chứng, chứng thực

công chứng chứng thực

công chứng chứng thực
- Công dân có yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và chuyển cho cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét kiểm tra hồ sơ. Nếu hợp lệ, phù hợp với quy định của pháp luật thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ Theo dõi giải quyết của bộ phận Một cửa - Lĩnh vực chứng thực.Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký đóng dấu chứng thực trả kết quả cho công dân- Người lập di chúc nhận bản di chúc đã chứng thực tại nơi nộp hồ sơ.

- Công dân có yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và chuyển cho cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét kiểm tra hồ sơ. Nếu hợp lệ, phù hợp với quy định của pháp luật thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ Theo dõi giải quyết của bộ phận Một cửa - Lĩnh vực chứng thực.Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký đóng dấu chứng thực trả kết quả cho công dân- Người lập di chúc nhận bản di chúc đã chứng thực tại nơi nộp hồ sơ.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/20/2019 10:33:01 PM

^ Về đầu trang