Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

kế hoạch CCHC phường Ninh Diêm năm 2019

UBND phường Ninh Diêm ban hành kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/02/2019

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

UBND phường Ninh Diêm ban hành kế hoạch CCHC ngày 18/02/2019

kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

UBND phường Ninh Diêm ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11/3/2019 về việc ban hanh kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019
Thông báo khảo sát mức độ hài lòng

Thông báo khảo sát mức độ hài lòng

UBND phường Ninh Diêm thông báo khảo sát mức độ hài lòng năm 2019.

kế hoạch số 123

ngày thấng năm 2019 UBND phường
Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/17/2021 3:46:55 PM

Thiết kế website        
 
 
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang