Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch về phát triển

BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ PHƯỜNG NINH DIÊM TIẾN HÀNH RÀ SOÁT, KIỂM TRA CÁC CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

BAN CHỈ ĐẠO BẦU CỬ PHƯỜNG NINH DIÊM TIẾN HÀNH RÀ SOÁT, KIỂM TRA CÁC CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường trong thời gian qua được đảm bảo. Các tiểu ban của Ban bầu cử thực hiện đúng các nhiệm vụ đã được phân công, tiểu ban tuyên truyền thực hiện công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường về độ tuổi, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cở sở vật chất chuẩn bị công tác bầu cử đang được rà soát thực hiện.

Sáng nay, vào lúc 8h00 ngày 13/4/2021 - Ban chỉ đạo Bầu cử tiến hành họp kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Qua đó cho thấy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường trong thời gian qua được đảm bảo. Các tiểu ban của Ban bầu cử thực hiện đúng các nhiệm vụ đã được phân công, tiểu ban tuyên truyền thực hiện công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường về độ tuổi, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cở sở vật chất chuẩn bị công tác bầu cử đang được rà soát thực hiện.

          Kết quả, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được các cơ quan tổ chức và các tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đang sinh sống tại các tổ dân phố thuộc phường Ninh Diêm. Tổng số đại biểu được lấy ý kiến trên địa bàn là 39 người , trong đó đại biểu HĐND thị xã là 2 người, các xã phường khác là 4 người, ứng cử đại biểu trên địa bàn phường Ninh Diêm là 33 người, tiếp nhận kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Ninh Diêm, đang sinh sống tại xã, phường khác.

          MTTQVN phường đang chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Ninh Diêm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến tới hoàn thành các bước còn lại trong quá trình bầu cử của  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đài truyền thanh phường Ninh Diêm sẽ tiếp tục đưa tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong các bảng tin tiếp theo.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đánh giá Cải cách hành chínhDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Tra cuu đo 3 Tra cuu tthcTra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânso nghanh dia phuong Tra cuu van ban Hệ thống một cửa
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/31/2023 2:14:22 PM

^ Về đầu trang